Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas Rajonas ▲
Verslo vadybos, Prekybos vadybos, Maisto pramonės verslo vadybos studijų programų konkurencingumo didinimas, taikant inovacijas Kauno kolegija Pramonės prospektas 20, Kauno kolegija, Kaunas 50468, Lietuva Kauno m.
Kauno menų darželio “Etiudas” pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija V. Krėvės pr. 105A, Kaunas 50372, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės strateginio plano iki 2022 metų parengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Studijų programų atnaujinimas, gerinant studijų kokybę Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultete Kauno kolegija Pramonės prospektas 20, Kauno kolegija, Kaunas 50468, Lietuva Kauno m.
Pirmos pakopos studijų programų “Pastatų inžinerinės sistemos”, “Statybos inžinerija” ir “Architektūra” atnaujinimas Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Sisteminė Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų dėstytojų kompetencijų plėtra Kauno kolegija Pramonės prospektas 20, Kauno kolegija, Kaunas 50468, Lietuva Kauno m.
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb) Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas. Kauno technologijos universitetas K.Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuva Kauno m.
A. Grižo įmonės veiklos plėtra Vakarų Europos šalyse A. Grižo įmonė Bijūnų gatvė 27, Garliava 53266, Lietuva Kauno r.
Josvainių miestelio bendrojo plano parengimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva Kėdainių r.
Dirvos derlingumą išsaugančių maistinių ir pašarinių žemės ūkio augalų moksliškai pagrįstų auginimo technologijų diegimas ūkiuose Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Vainotiškiai, Kauno apskritis, Lietuvos Respublika Kėdainių r.
Augalų apsaugos reikšmė konkurencingos ir išskirtinės kokybės produkcijos gamybai tausojančios žemdirbystės sąlygomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Kaunas Instituto al. 1,Akademijos mstl.,Dotnuvos sen.,Kėdainių r. Kėdainių r.
Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Pagirių miestelyje Kėdainių rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva Kėdainių r.
Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje Kėdainių rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva Kėdainių r.
Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose Kėdainių rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57288, Lietuva Kėdainių r.
Studentų vadybinių įgūdžių ugdymas simuliacinėje verslo rinkoje Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Socialinių mokslų kolegijos studijų programų atnaujinimas ateities specialistų ugdymui Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
UAB „ORION GLOBAL PET” TERMOALYVOS KATILINĖS ĮRENGIMAS Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" Metalo gatvė 16, Klaipėda 94100, Lietuva Klaipėdos m.
Naujos kartos dėstytojų ugdymas kolegijose – žingsnis link studijų modernizavimo ir realios kokybės Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Galimybių studijos dėl Rinkodaros/reklamos Jungtinės studijų programos vadybos studijų kryptyje parengimas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Galimybių studijos tarptautinės verslo teisės jungtinei studijų programai parengimas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
EkoMokykla.LT – Aplinkos išteklių tausojimo ir atsakingo elgesio iniciatyva Lietuvos švietimo sistemoje Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno 2 91199 Klaipėda 7084 Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok! VšĮ DVI Darnaus vystymo iniciatyvos” Socialinių mokslų kolegija 2 Nemuno g., Klaipėda, Klaipėda County, Lietuva Klaipėdos m.
Integruotų plėtros strategijų kūrimas Socialinių mokslų kolegijoje ir Lietuvos Jūreivystės aukštojoje mokykloje: metodologinis, praktinis ir ugdomasis aspektas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Socialinių mokslų kolegijos studijų tarptautiškumo skatinimas atnaujinant darbo rinkoje paklausias studijų programas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo I etapas – esamo delfinariumo pastato dalies rekonstrukcija) Lietuvos jūrų muziejus Smiltynės lankytojų centras, Kuršių Nerija National Park, Smiltynės gatvė 11, Klaipėda 93100, Lietuva Klaipėdos m.
Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo II etapas) Lietuvos jūrų muziejus Smiltynės lankytojų centras, Kuršių Nerija National Park, Smiltynės gatvė 11, Klaipėda 93100, Lietuva Klaipėdos m.
Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo III etapas) Lietuvos jūrų muziejus Smiltynės lankytojų centras, Kuršių Nerija National Park, Smiltynės gatvė 11, Klaipėda 93100, Lietuva Klaipėdos m.
Socialinių mokslų kolegijos vykdomų studijų programų internacionalizacija kuriant atvirą aukštąją mokyklą užsienio šalių studentams Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Jungtinio laipsnio studijų programos “Tarptautinis marketingas ir ženklodara” parengimas ir įgyvendinimas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Jungtinio laipsnio studijų programos “Technologijų ir inovacijų valdymas” parengimas ir įgyvendinimas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago („laivų kapinių”) išvalymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant Moterų krizių centrą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Apleisto pastato-kiaulidės, Kretingos g. 86, Klaipėda, nugriovimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė” Valstiečių g. 10 pastato renovacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" Metalo gatvė 16, Klaipėda 94100, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms, I Etapas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija J. Janonio gatvė 24, Klaipėda 92251, Lietuva Klaipėdos m.
Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija J. Janonio gatvė 24, Klaipėda 92251, Lietuva Klaipėdos m.
Kretingos rajono savivaldybės 2014 -2020 m. plėtros plano parengimas Kretingos rajono savivaldybės administracija Savanorių gatvė 29A, Kretinga 97111, Lietuva Kretingos r.
Socialinių paslaugų kokybės ir gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas VšĮ Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namuose Viešoji įstaiga "Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai" Bažnyčios gatvė 48, Marijampolė 68309, Lietuva Marijampolės s.
Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybių bei Varnių regioninio parko turizmo informacijos leidinių parengimas ir išleidimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės gatvė 39, Mažeikiai 89223, Lietuva Mažeikių r.
Socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laižuvos gatvė, Mažeikiai 89223, Lietuva Mažeikių r.
Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekos atnaujinimas (modernizavimas) Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2703, 89462, Lietuvos Respublika Mažeikių r.
Vasario 16 – osios gatvės ir Vasario 16 – osios skvero bei teritorijos apie geležinkelio stotį sutvarkymas Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės gatvė 8, Mažeikiai 89223, Lietuva Mažeikių r.
Mažeikių sporto mokyklos renovacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės gatvė 8, Mažeikiai 89223, Lietuva Mažeikių r.
Jautakių ir Ukrinų gatvių bei Varduvos gatvės dalies rekonstrukcija Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės gatvė 8, Mažeikiai 89223, Lietuva Mažeikių r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10