Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Kauno technologijos universitetas

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
STUDENTŲ PROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR VERSLUMO UGDYMAS APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS IMITACINĖSE ĮMONĖSE K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Slėnio „Santaka” technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis. 73 K. Donelaičio gatvė, Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos energiją taupančioms tecnologijoms: sintezė, struktūra ir savybės.(„Fotomolekulės”) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas Kauno technologijos universitete K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms- geresnės gyvenimo kokybės garantas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Kauno technologijos universiteto programų „Aplinkosaugos inžinerija” bei „Maisto mokslas ir sauga” atnaujinimas, pritaikant jas studijuoti užsieniečiams K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Protoninio laidumo keraminių kuro elementų ir jų komponentų formavimasAkronimas „ProFC” K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose (AQUME) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas. K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Daugia-analizinis baltymų struktūrinių ir vibracinių savybių charakterizavimas nano-sąsajose (NanoProt) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas 73 K. Donelaičio g., Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Socialinių sistemų sumanus vystymas (SMART) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
„Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą  IRT plėtros kontekste”, santrumpa – (toliau – SKRYDIS) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
„Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas” K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plėtra K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Mokomosios raketinės įrangos kūrimas, tyrimas, įdiegimas ir komercializavimas.  Santrumpa: TAIKINYS K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Pastato Radvilėnų pl. 19, Kaune, renovavimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Pastato Studentų g. 56, Kaune, renovavimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
„Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)” K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Apsauginės daugiafunkcės medicininės silikoninio elastomero dangos (SilikonDangos) 73 K. Donelaičio g., Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Mokslo ir studijų infrastruktūros bei MTEP stiprinimas darniosios chemijos srityje K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Saugus nuotolinis infuzijos valdymas 73 K. Donelaičio g., Kaunas, Lietuva Kauno m.
Būsto išmaniosios aplinkos tyrimai ir intelektualių technologijų kūrimas – BIATech K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (PARMO) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
Pirmos pakopos studijų programų “Pastatų inžinerinės sistemos”, “Statybos inžinerija” ir “Architektūra” atnaujinimas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb) K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas. K.Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuva Kauno m.