Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

A. Grižo įmonės veiklos plėtra Vakarų Europos šalyse

A. Grižo įmonė

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Bijūnų gatvė 27, Garliava 53266, Lietuva
Rajonas Kauno r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 3
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007 - 2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Siuvimas, tekstilė
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 8.038,11 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 19.297,67 EUR
Projekto tikslas Projektas skirtas pasirengti moteriškų viršutinių drabužių ir aksesuarų eksporto plėtrai į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas. Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip