Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Klaipėdos “Smeltės” progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, rekonstravimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų  gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų „vieno langelio” principu, tobulinimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Merkio gatvės, I-os aptarnaujančios gatvės ir II-os aptarnaujančios gatvės tiesimas) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Dubysos gatvės atkarpos nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės rekonstrukcija) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
J. Janonio gatvės dangų ir šaligatvių restauravimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Joniškės g. rekonstrukcija (I etapas) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Teritorinio planavimo dokumentų rengimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių mokymai Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos „Santarvės” pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas. II etapas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos „Vėtrungės” gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Teritorinio planavimo dokumentų rengimas (II etapas) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Teritorinio planavimo dokumentų rengimas (III etapas) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Pramonės gatvės Klaipėdos LEZ teritorijoje II etapo statyba Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago („laivų kapinių”) išvalymas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Suaugusiųjų asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla, III a.) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas ir Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtra steigiant Moterų krizių centrą Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas dienos centro vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas, Dubysos g. 10, Klaipėda Liepų 11 LT-91502 Klaipėda
Klaipėdos naujamiesčio (nuo Baltijos pr. iki Debreceno g.) ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto pietinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto centrinės dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų renovacija ir įrangos įsigijimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos „Verdenės” pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Kretingos g. 22, energetinių charakteristikų gerinimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
BĮ Klaipėdos “Viesulo” sporto centro pastato (Naikupės g. 25A) šiluminė renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pastato šiluminė renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
BĮ “Gintaro” sporto centro baseino (S. Daukanto/ S. Nėries g. 31/1, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 49 šiluminė renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Apleisto pastato-kiaulidės, Kretingos g. 86, Klaipėda, nugriovimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos „Varpo” gimnazijos pastato šiluminė renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė” Valstiečių g. 10 pastato renovacija Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Sendvario pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas (atnaujinimas) Klaipėdoje, Tilžės g. 39 Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos, Švyturio g. 2, pastato modernizavimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms, I Etapas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva Klaipėdos m.
Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose “Danė” (II etapas) Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Stadiono perspektyvų regione studijos parengimas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva
Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I statybos etapas Liepų gatvė 11, Klaipėda 92138, Lietuva