Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Augalų apsaugos reikšmė konkurencingos ir išskirtinės kokybės produkcijos gamybai tausojančios žemdirbystės sąlygomis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Kaunas Instituto al. 1,Akademijos mstl.,Dotnuvos sen.,Kėdainių r.
Rajonas Kėdainių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 0
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Profesinio mokymo ir informavimo veikla
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Bus papildyta
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 83.080,11 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - skatinti mokslo žiniomis pagrįstų aplinką tausojančių technologijų ir išskirtinės kokybės produkcijos gamybos inovacinės praktikos diegimą gamyboje.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0