Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Anykščių rajone III etapas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano parengimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato Anykščiuose, Liudiškių g. 49, atnaujinimas (modernizavimas) J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Apžvalgos aikštelės įrengimas Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Kavarsko miesto kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Kultūros paveldo objekto – Anykščių miesto istorinės dalies rekonstrukcija, pritaikant turizmo poreikiams J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Andrioniškio miestelio kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Ažuožerių kaimo kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Viešintų miestelio kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Traupio miestelio kompleksinė plėtra J.Biliūno 23 LT-29111 Anykščiai Anykščių r.
Troškūnų miesto kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Mačionių kaimo kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Burbiškio kaimo kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties “Anykščių šileliu” įrengimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Leliūnų kaimo kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Kurklių II kaimo kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių rajono turizmo plėtros kompleksinė galimybių studija J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Anykščių rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste (II etapas, trūkstama tako dalis) J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kavarsko mieste J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viešintų miestelyje J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių raj. Traupio pagrindinės mokyklos pastato renovacija (rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Anykščių rajono švietimo įstaigose J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 36, Anykščių m., Anykščių r. sav. atnaujinimas (modernizavimas), santrumpa – (toliau – pastato remontas) J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas J. Biliūno 23 LT-29111 Anykščių miestas Anykščių r.
Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstrukcijos trečiasis etapas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objetkų rekonstrukcijos ketvirtasis etapas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Kelio Mačionys – Kriokšlio k. – Rubikiai rekonstrukcija.  I  etapas Mačionys – Kriokšlio k. II  dalis 2,80 -3,90 km. J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Anykščių rajono savivaldybėje J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, modernizuojant Anykščių rajono socialinių paslaugų centrą J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Anykščių vaikų lopšelio – darželio “Spindulėlis” modernizavimas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva
Praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone (I etapas) J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Teritorijų planavimo dokumentų – specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas Anykščių rajone J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Teritorijų planavimo dokumentų – specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas Anykščių rajone II etapas J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva Anykščių r.
Socialinių paslaugų plėtra psichikos negalią turintiems asmenims, įkuriant Burbiškio grupinio gyvenimo namus J. Biliūno gatvė 23, Anykščiai 29115, Lietuva