Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▲ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
UAB ,,Miko ir Tado leidyklos” spaustuvės darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos ugdymas , siekiant padidinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių bei stiprinti įmonės konkurencingumą Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
Socialinio dialogo vystymas socialinio draudimo sistemoje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Kauno technologijos universitetas 73 K. Donelaičio gatvė, Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas. Kauno technologijos universitetas K.Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuva Kauno m.
Polistireninio putplasčio paviršiaus savybių modifikavimas panaudojant nanokristalinių oksidų dangas (sutrumpinimas – nanoPUTPLAST) Lietuvos energetikos institutas Breslaujos gatvė 3, Kaunas 44403, Lietuva Kauno m.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių gatvė 17, Vilnius 08111, Lietuva Vilniaus m.
Mokymai – šuolis į ateitį II Trakų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva Trakų r.
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
„Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas” Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Akmenės rajono savivaldybės politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Trakų rajono savivaldybės trumpalaikių strateginių plėtros planų parengimas Trakų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva Trakų r.
Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto tikslinių teritorijų integruotos plėtros galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Kretingos rajono savivaldybės 2014 -2020 m. plėtros plano parengimas Kretingos rajono savivaldybės administracija Savanorių gatvė 29A, Kretinga 97111, Lietuva Kretingos r.
Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Strateginių planų ir studijos parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginio plėtros plano parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Regioninės plėtros gerinimas, tobulinant strateginio planavimo sistemą Akmenės rajono savivaldybėje Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Vilniaus rajono savivaldybės bendros finansų ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija Rinktinės gatvė 50, Vilnius 09318, Lietuva Vilniaus r.
Pasvalio rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
Kalvarijos miesto Suvalkų gatvės kvartalo detaliojo plano parengimas Kalvarijos savivaldybės administracija E67, Kalvarija 69233, Lithuania Kalvarijos s.
Pasvalio rajono savivaldybės Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Pasvalio miesto bendrojo plano parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo plano parengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo aikštė, Pasvalys, Lietuva Pasvalio r.
Kuršėnų miesto bendrasis planas Šiaulių rajono savivaldybės administracija Vilnius, Lietuva Šiaulių r.
Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Akmenės rajono savivaldybės detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių bendrųjų planų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija Vilniaus gatvė 263, Šiauliai 76337, Lietuva Šiaulių r.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Vieno langelio principo įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje, kuriant ir pritaikant dokumentų ir paslaugų valdymo sistemą Akmenės rajono savivaldybės administracija L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva Akmenės r.
Projekto visas pavadinimas – „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus, diegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose” (toliau – „KVS diegimas”). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
„Vieno langelio” principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje Šiaulių rajono savivaldybės administracija Vilniaus gatvė 263, Šiauliai 76337, Lietuva Šiaulių r.
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas Vilniaus universitetas 5 Saulėtekio al., Vilnius, Vilnius County, Lithuania Vilniaus m.
Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOGEONAUDA-D) Gamtos tyrimų centras 2 Akademijos gatvė, Vilnius, Lithuania Vilniaus m.
Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje sukūrimas (MTI MAO) Vilniaus universitetas Molėtų astronomijos observatorija, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Kulionys, Lietuva Molėtų r.
Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" Metalo gatvė 16, Klaipėda 94100, Lietuva Klaipėdos m.
Šiuolaikiškų vadybos metodų ir sertifikuotų valdymo sistemų diegimas, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir eksporto apimtis Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
A. Grižo įmonės veiklos plėtra Vakarų Europos šalyse A. Grižo įmonė Bijūnų gatvė 27, Garliava 53266, Lietuva Kauno r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10