Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva
Rajonas Akmenės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Bus papildyta
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2011/07 – 2014/04
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui P1-4 Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos socialinis fondas ir Savivaldybės biudžetas
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas yra užtikrinti sistemingą Akmenės rajono savivaldybės konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius. Šiam tikslui pasiekti yra iškeliamas uždavinys: parengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus. Projektu siekiama parengti Akmenės rajono savivaldybės detaliuosius ir specialiuosius planus:

1. Žemės sklypo J. Dalinkevičiaus g., Naujojoje Akmenėje detalusis planas;

2. Žemės sklypo Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje detalusis planas;

3. Teritorijos tarp J. Janonio, P. Jodelės ir Nepriklausomybės gatvių, Naujojoje Akmenėje, detalusis planas;

4. Ventos miesto šiaurinės dalies pramoninės zonos detalusis planas;

5. Sablauskių kaimo, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje detalusis planas;

6. Žerkščių kaimo, Ventos seniūnijoje detalusis planas;

7. Ramučių kaimo, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje detalusis planas;

8. Žemės sklypo Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje detalusis planas;

9. Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas;

10. Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas;

11. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Bus papildyta
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://akmene.lt/Struktura642236
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Bus papildyta
Nuorodos į projekto rezultatus Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip