Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Vilniaus universitetas

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų atnaujinimas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Tarptautiškumas matematikos studijose Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
„Ekonometrijos bei Finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams” (EFDRA) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
„Šiuolaikinio telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas” Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu Universiteto gatvė 9, Vilnius University, Vilnius 01122, Lietuva
Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nano-morfologijos įtaka krūvininkų dinamikai Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Vilniaus universiteto 2011 – 2017 metų strateginio veiklos plano, apimančio prioritetines veiklos kryptis ir integruojančio Universiteto ir padalinių bei vidaus procesų valdymą, parengimas ir tarybos narių bei administracijos darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Chiralinių sintonų sintezė ir pritaikymas supramolekulinėje chemijoje ir organinėje katalizėje Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau – MTP2) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Bakterijų antivirusinės apsaugos sistemų struktūra ir molekuliniai mechanizmai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Informatikos ir programų sistemų studijų programų kokybės gerinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Molekulinės įrankinės epigenomikai ir Rnomikai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Vertimų studijų katedros infrastruktūros atnaujinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas (OPTO) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas (toliau – ADBPM) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
SUNKIŲ TRAUMŲ IR SOCIALINIŲ TRANSFORMACIJŲ PSICHOLOGINIAI PADARINIAI IR JŲ ĮVEIKA Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Genominio masto analizės pritaikymas naujų mielių kamienų, pasižyminčių padidinta heterologine raiška, kūrimui Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nauji chimeriniai baltymai, turintys priešvirusinį aktyvumą Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksorių plačiajuostė spektroskopija Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Architektūrinio ansamblio Varpinės tvarkomieji statybos darbai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės gerinimas ir plėtra Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Kompleksiniai multiferoinių savybių tyrimai kompozituose ir nanokeramikose Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje (GDPKPL) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas (CHORD) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario endoprotezavimo išeitims Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams sergantiems kriptorchizmu Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Naujųjų arterinių žymenų prognostinės vertės, numatant kairiojo skilvelio diastolinės disfunkcijos atsiradimą ir progresavimą bei kardiovaskulinius įvykius, tyrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didižiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu, (toliau – HETEROGEN). Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12 Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto pastato Muitinės g. 8 renovavimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto mokslinės laboratorijos Geležinio Vilko g. 29 ir vivariumo Geležinio Vilko g. 29A renovavimas. Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje. Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Virtuali istorinė Lietuva:LDK 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas 5 Saulėtekio al., Vilnius, Vilnius County, Lithuania Vilniaus m.
Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso “NAGLIS” sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Biochemijos instituto rekonstrukcija – pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Naujos kartos pramoninių lazerinių medžiagų apdirbimo procesų, panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerinius šaltinius, sukūrimas ir panaudojimas pramoniniams taikymams. Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas – I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio”slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninioprojekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Naujos kartos priemonių, skirtų virusinių infekcijų diagnostikai ir specifinei profilaktikai, sukūrimas ir panaudojimas veterinarinėje medicinoje Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Biokatalizatorių atranka ir kūrimas biodujų gamybai bei jų panaudojimas biomasės konversijos procesų kontrolei (BIOKONVERSA) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Biologinių  ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas (BIOGEONAUDA-C) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas – VUPSIS Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nauji lanksčios struktūros bifluoreno junginiai optoelektronikos pramonei (BiFluorenas) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Miniatiurizuoti fosfolipidiniai biojutikliai- “MiniFOB” Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DUOMENŲ SAUGYKLŲ OPTIMIZAVIMAS Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis) Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūros (INECOM) kūrimas Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje sukūrimas (MTI MAO) Molėtų astronomijos observatorija, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Kulionys, Lietuva Molėtų r.
Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
I pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA) Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva