Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo erdvė 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mokomojo korpuso Plytinės g. 27 renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai. 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Aviacijos specialistų rengimo mokomosios bazės plėtra: treniruoklių ir laboratorijų korpuso statyba 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
II pakopos jungtinės studijų programos “Statinių ir jų aplinkos darni plėtra” rengimas ir įgyvendinimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą “Nekilnojamojo turto vadyba” 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Jungtinės studijų programos “Darnus nekilnojamojo turto valdymas” įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Kūno kultūros katedros patalpų (Saulėtekio al. 28) renovavimas pagerinant jų energetines charakteristikas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 11 (6C2p) renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV) 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
LieDM tinklo plėtra 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA) 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai. 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas (TUGPA) 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas) 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra “BIOFILTER” 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas”  sukūrimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM) 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.