Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija ▲ Adresas Rajonas
Tilto per Jiesią ir prietilčių (privažiuojamųjų kelių) prie jo rekonstravimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
A. Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcija Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies rekonstrukcija Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstravimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas (toliau KASID KompeT) Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas strateginių tikslų įgyvendinimo srityse Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
„Kauno regiono kempingo su paplūdimiu įrengimas prie Lampėdžių karjero” Kauno miesto savivaldybės administracija 161a Raudondvario pl., Kaunas 47168, Lietuva Kauno m.
„Kauno miesto savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal bendrojo vertinimo modelį” Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas Kauno miesto savivaldybės administracija Karaliaus Mindaugo pr. 50 ir 50A, Kaunas 44334, Lietuva Kauno m.
Socialių paslaugų įstaigos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įkūrimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50 Kauno miesto savivaldybės administracija 50 Karaliaus Mindaugo prospektas, Kaunas 44334, Lietuva Kauno m.
„Girstučio” kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcija, Kovo 11-osios g.26, Kaunas Kauno miesto savivaldybės administracija Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Užterštos teritorijos Palemono g. 22 Kaune sutvarkymas Kauno miesto savivaldybės administracija Palemono g. 22, Kaunas 52156, Lietuva Kauno m.
Buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijos (Julijanavos g. 1) išvalymas ir sutvarkymas Kauno miesto savivaldybės administracija 1 Julijanavos g., Kaunas, Lietuva Kauno m.
Kauno kuro sandėlio teritorijos, užterštos naftos produktais, išvalymas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio 2005 – 2015 m. strateginio  plano ir 2010 – 2012 m. strateginio veiklos plano atnaujinimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Kauno mieste (I etapas) Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Gatvių elektros apšvietimo tinklų įrengimas. II etapas – Kauno pilies aplinka – Kauno pilies takai – Pilies g. Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės al. 96 LT-44251 Kaunas Kauno m.
Kauno “Aušros” gimnazijos pastato Kaune Laisvės al. 95, inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija 95 Laisvės alėja, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano parengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija Amerikos Lietuvių g. 9 LT-46254 Kaunas Lietuva Kauno m.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastato Kaune išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija Miško gatvė 1, Kaunas 44321, Lietuva Kauno m.
Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato Kaune, Mūšos g. 6, inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija Mūšos g. 6, Kaunas 47176, Lietuva Kauno m.
Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K.Petrausko gatvėse Kauno mieste Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno “Santaros” gimnazijos išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija 51 Baltų pr., Kaunas 48239, Lietuva Kauno m.
Dviračių tako Neries krantinė – Jotvingių g. įrengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno Panemunės paplūdimio su poilsiaviete įrengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Kauno “Varpo” gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija 49 Varpo g., Kaunas 51309, Lietuva Kauno m.
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija Baltijos g. 30, Kaunas 48248, Lietuva Kauno m.
Kauno menų darželio “Etiudas” pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija V. Krėvės pr. 105A, Kaunas 50372, Lietuva Kauno m.
Kauno miesto savivaldybės strateginio plano iki 2022 metų parengimas Kauno miesto savivaldybės administracija Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva Kauno m.
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Vytauto prospektas 44, Kaunas 44329, Lietuva Kauno m.
Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Vytauto prospektas 44, Kaunas 44329, Lietuva Kauno m.
Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centras Kauno statybininkų rengimo centras V. Krėvės prospektas 114, Kaunas 50315, Lietuva Kauno m.
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus Laisvės alėja 106, Kaunas 44253, Lietuva Kauno m.
STUDENTŲ PROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR VERSLUMO UGDYMAS APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS IMITACINĖSE ĮMONĖSE Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Kauno technologijos universitetas 73 K. Donelaičio gatvė, Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas Kauno technologijos universitete Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms- geresnės gyvenimo kokybės garantas Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Kauno technologijos universiteto programų „Aplinkosaugos inžinerija” bei „Maisto mokslas ir sauga” atnaujinimas, pritaikant jas studijuoti užsieniečiams Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas. Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas Kauno technologijos universitetas 73 K. Donelaičio g., Kaunas, Lietuvos Respublika Kauno m.
Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Pastato Radvilėnų pl. 19, Kaune, renovavimas Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
Pastato Studentų g. 56, Kaune, renovavimas Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva Kauno m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10