Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Praktinių verslumo ugdymo programų įgyvendinimas Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT" Verkių gatvė 29, Vilnius 09108, Lietuva
Kūrybiškas kelias į verslumą Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos prospektas 25, Vilnius 08105, Lietuva
Pradinio ugdymo pedagogų užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų plėtojimas Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras Vilniaus gatvė 39, Vilnius 01119, Lietuva
Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antakalnio gatvė 6, Vilnius 10308, Lietuva
Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva
Verslumo akademija Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS S. Daukanto g. 27, Kaunas 44249, Lietuva
UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas Panevėžio pedagogų švietimo centras Topolių alėja 12, Panevėžys, Lietuva
Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika Kauno rajono švietimo centras Saulės gatvė 12, Kaunas 50239, Lietuva
Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinio atnaujinimas ir praplėtimas, sukuriant ir pritaikant naujus mokymo metodus Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija" Gediminas Avenue 21, Vilnius 01104, Lietuva
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas”. Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas) Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant studijų programas kintančios darbo rinkos kontekste (STUGER) Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
„Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)” Šiaulių pramonininkų asociacija Aušros alėja 15, Šiauliai 76299, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas keleivinio ir krovininio transporto sektoriuje Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA" Jankiškių gatvė 41, Vilnius 02300, Lietuva
Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypčių dalykų dėstymui kolegijose Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ Konstitucijos prospektas 11, Vilnius 09319, Lietuva
STUDENTŲ PRAKTIKOS SISTEMOS SUKŪRIMAS LIETUVOS PREKYBOS SEKTORIAUS ĮMONĖSE, NAUDOJANT PAŽANGIĄ ES ŠALIŲ PATIRTĮ LIETUVOS PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA L. Stuokos-Gucevičiaus gatvė 9, Vilnius 01122, Lietuva
Jūrinių studijų programų atnaujinimas (JSPA) Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla I. Kanto gatvė 7, Faculty of Natural Science and Mathematics, Lietuvan Maritime Academy, Klaipėda 92123, Lietuva
Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemossukūrimas Lietuvos verslo konfederacija Gediminas Avenue 50, Vilnius 01110, Lietuva
Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas Lietuvos savivaldybių asociacija T. Vrublevskio gatvė 6, Vilnius 01101, Lietuva
Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo (si) inovacijomis, tobulinimas stažuotėse Marijampolės kolegija Sodžiaus gatvė, Marijampolė 68303, Lietuva
Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo ir darbo rinkos poreikiams Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) būdus ir priemones (toliau – SKU kolegija) Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB Laisvės prospektas 58, Tarptautine teises ir verslo aukstoji mokykla, Vilnius 05120, Lietuva
Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste Marijampolės kolegija P. Armino gatvė 92, Marijampolė 68125, Lietuva
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
I pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete Vilniaus universitetas Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Utenos kolegijos paklausių darbo rinkoje studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymosi sistemą (PROMOSID) Utenos kolegija Maironio gatvė 7, Utenos kolegija, Utena 28194, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija K. Donelaičio gatvė 2, Kaunas 44214, Lietuva
Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Lietuvos edukologijos universitete Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Inžinerijos studijų krypčių grupės studijų programų”Elektros ir automatikos inžinerija” ir “Geležinkelio transporto inžinerija” bei Socialinių mokslų srities studijų programos “Transporto logistika” atnaujinimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas (toliau – ITpraktika) Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Inovatyvus studentų praktikų organizavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus dailiųjų amatų asociacija Stiklių gatvė 4, Vilnius 01131, Lietuva
Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ Konstitucijos prospektas 11, Vilnius 09319, Lietuva
Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Saulėtekio alėja 22, Vilnius University, Vilnius 10225, Lietuva
Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos  programas Lietuvos edukologijos universitete Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Studijų programų atnaujinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų ir Socialinių mokslų fakultetuose Klaipėdos valstybinė kolegija Jaunystės gatvė 1, Klaipeda State College, Klaipėda 91274, Lietuva
Studijų programų atnaujinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų ir Pedagogikos fakultetuose Klaipėdos valstybinė kolegija Jaunystės gatvė 1, Klaipeda State College, Klaipėda 91274, Lietuva
ISMLab – eksperimentinės verslo profesionalų ruošimo laboratorijos kūrimas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB Aušros Vartų gatvė 7, Vilnius 01305, Lietuva
Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva