Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Valstybės globoje augusių jaunuolių integracija į darbo rinką ugdant jų savarankiškumą ir siekiant mažinti socialinę atskirtį VšĮ "Actio Catholica Patria" M. Daukšos gatvė 26, Kaunas 44283, Lietuva
Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims Vilkaviškio vyskupijos Caritas J. Bendoriaus gatvė 3, Marijampolė 68309, Lietuva
Panevėžio krašto neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga Parko gatvė 35, Panevėžys 37302, Lietuva
Geriau darbas, nei pašalpa Europinių inovacijų centras Savanorių prospektas 1, Kaunas 44255, Lietuva
Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką sistema Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija Žemaičių gatvė 31A, Kaunas 44175, Lietuva
Psichikos neįgaliųjų integracija į darbo rinką VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRAS Vasaros gatvė 5, Vilnius 10309, Lietuva
Socialinis inkubatorius Socialinių inovacijų fondas Savanorių prospektas 1, Kaunas 44255, Lietuva
Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Birštono parapijos Caritas Birutės gatvė 10A, Birštonas 59217, Lietuva
G.A.L.I.U. – Galimybės. Apsisprendimas. Lavinimas. Įdarbinimas. Užtikrintumas. VšĮ "SOPA" Krokuvos gatvė 8, Vilnius 09313, Lietuva
Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija Vilniaus gatvė 46, Pagėgiai 99293, Lietuva
Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką programa Kauno mieste ir rajone Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Ateities 13 LT- 53338 Kauno raj.
Proto negalios asmenų įgalinimas dalyvauti įdarbinimo/įsidarbinimo procese. Viešoji įstaiga "Vilties erdvė" Vilniaus gatvė 2, Mažeikiai 89217, Lietuva
DIENOS CENTRUOSE BESILANKANČIŲ ŠEIMŲ, PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras Vilniaus gatvė 3, Kretinga 97129, Lietuva
Santalka: ekonominis aktyvumas atskirtiems SOCIALINĖ SANTALKA "ATSPIRTIS" Papilėnų gatvė 11, Vilnius 06223, Lietuva
Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų (re)integravimas į darbo rinką Viešoji įstaiga "Viva Vitalis" Naugarduko gatvė 91, Vilnius 03202, Lietuva
GALIU – RENKUOSI – ESU ŽIV IR AIDS PAVEIKTŲ MOTERŲ BEI JŲ ARTIMŲJŲ ASOCIACIJA Kauno gatvė 6, Vilnius 01310, Lietuva
Kartu mes galime daug VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS Šv. Kazimiero gatvė 3, Vilnius 01127, Lietuva
Telšių rajono savivaldybės gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką Telšių moterų bendrija "Akvalina" Birutės gatvė 10B, Telšiai 87121, Lietuva
Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti VšĮ Socialinių inovacijų centras Ežero gatvė 8, Šiauliai, Lietuva
Rytų Lietuvos regiono neįgaliųjų integracija į darbo rinką Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga Palaukės gatvė 36, Zarasai 32114, Lietuva
Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU! Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas L. Zamenhofo gatvė 9, Kaunas 44287, Lietuva
Mano guru: naujos galimybės darbo rinkoje Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai" Kalbų kursai, anglų kalbos kursai, vertėjai, vertimai, mokymai isc.lt Vilnius, Šeimyniškių gatvė 22, Vilnius 09020, Lietuva
Vilniaus, Šiaulių ir Utenos regionų žmonių su negalia bei benamių integravimas į darbo rinką Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija Gedimino Prospektas 34, Vilnius 01104, Lietuva
Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir  integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje Krikščioniškasis labdaros fondas "Tėvo namai" Drobės gatvė 27, Kaunas 45189, Lietuva
Europos romų kultūros ir verslo parkas “Bahtalo Drom” LIETUVOS ČIGONŲ BENDRIJA "ČIGONŲ LAUŽAS" Eišiškių plentas 95, Vilnius 02186, Lietuva
Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno miesto neįgaliųjų draugija Kęstučio gatvė 45, Kaunas 44307, Lietuva
Ugdymas karjerai Lietuvos vaikų fondas S. Stanevičiaus gatvė 15, Vilnius 07134, Lietuva
Kas AŠ?! Viešoji įstaiga "Profesijų spektras" Sveikatos gatvė 3, Druskininkai 66252, Lietuva
Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką Vilkaviškio moterų namai - Krizių centras Vytauto gatvė 28, Vilkaviškis 70117, Lietuva
Mokymo centras-kavinė. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Labdaros ir paramos fondas VA Caritas socialiniai projektai Odminių gatvė 12, Vilnius 01122, Lietuva
Mes nenorime būti socialinę atskirtį patiriantys mažeikiečiai Mažeikių jaunimo ir moters užimtumo centras P. Vileišio gatvė 3, Mažeikiai 89226, Lietuva
Pagalba vaikams PSICHOTERAPIJOS IR UŽIMTUMO KLUBAS "AUŠRA" L. Asanavičiūtės gatvė 27A, Vilnius 04318, Lietuva
Noriu, galiu, veikiu – dirbu Visagino šeimos krizių centras Statybininkų gatvė 7, Visaginas 31137, Lietuva
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinio aktyvumo ugdymas ir įsidarbinimo galimybių didinimas Lietuvos Caritas Papilio gatvė 5, Kaunas 44279, Lietuva
Kompleksinis socialinės atskirties mažinimas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija J. Basanavičiaus gatvė 18, Mažeikiai 89217, Lietuva
Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Šv. Stepono gatvė 27, Vilnius 01311, Lietuva
Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas. Nacionalinis egzaminų centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre (VIKOS) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT) Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 01112, Lietuva
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-2) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų parengimas ir viešinimas Viešoji įstaiga DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS Vašingtono aikštė, Vilnius 01108, Lietuva
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)” Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas Nacionalinis egzaminų centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Nacionalinis egzaminų centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Lyderių laikas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 01112, Lietuva
Lyderių laikas 2 (sutrumpintai LL 2) Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 03149, Lietuva