Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas Švietimo informacinių technologijų centras Suvalkų gatvė 1, Vilnius 03106, Lietuva
Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis, santraupa (toliau – UTNSM) Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra  (II etapas) Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Ugdymo plėtotės centras Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Pradinio ugdymo tobulinimas Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Portalo „E. mokykla” plėtra Švietimo informacinių technologijų centras Suvalkų gatvė 1, Vilnius 03106, Lietuva
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM) Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas Viešoji įstaiga "Mokslo parkas" Pramonės gatvė 97, Vilnius 11115, Lietuva
Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose (EQUIP programos diegimas VSC) VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos" Olandų gatvė 19, Vilnius 01100, Lietuva
Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis) Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Aukštųjų mokyklų valdymo tobulinimas, kuriant studentų registrą Švietimo informacinių technologijų centras Suvalkų gatvė 1, Vilnius 03106, Lietuva
Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės gerinimas ir plėtra Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas Technology University, KTU Pastatai Miesto Centre, Kaunas 44249, Lietuva
KVALIFIKACIJŲ FORMAVIMAS IR MODULINIO PROFESINIO MOKYMO SISTEMOS KŪRIMAS Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 01112, Lietuva
Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 01112, Lietuva
Profesinio mokymo vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų sukūrimas ir diegimas Marijampolės profesinio rengimo centre Marijampolės profesinio rengimo centras Kauno gatvė 117, Marijampolė 68223, Lietuva
VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS TAURAGĖS APSKRITIES PROFESINĖSE MOKYKLOSE Tauragės profesinio rengimo centras Aerodromo gatvė 7, Kauno kolegija, Tauragė 72184, Lietuva
Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus apskrities profesinio mokymo įstaigose Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Laisvės prospektas 53, Vilnius 07191, Lietuva
Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Utenos regiono profesinio mokymo įstaigose Utenos regioninis profesinio mokymo centras Aukštaičių gatvė 5, Utena 28217, Lietuva
Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose Šiaulių profesinio rengimo centras Gardino gatvė 4, Šiauliai 78231, Lietuva
Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigose Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras Staniūnų gatvė 68, Panevėžys 36143, Lietuva
„Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose” Plungės technologijų ir verslo mokykla Mendeno gatvė 7, Plungė 90143, Lietuva
Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Pietų Lietuvos regione Alytaus profesinio rengimo centras Putinų gatvė 40, Alytus 62321, Lietuva
Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Lietuvininkų gatvė 72A, Šilutė 99172, Lietuva
Veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigose Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Taikos prospektas 133, Kaunas 51123, Lietuva
Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Karaliaus Mindaugo prospektas 11, Kaunas 44287, Lietuva
Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Laisvės prospektas 53, Vilnius 07191, Lietuva
Civilinės saugos modulio mokymo priemonių parengimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla R. Jankausko gatvė 2, Vilnius 04311, Lietuva
Didmeninės ir mažmeninės prekybos švietimo posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Šiaulių profesinio rengimo centras Gardino gatvė 4, Šiauliai 78231, Lietuva
Augalininkystės ir gyvulininkystės posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas)profesinio mokymo įstaigose. Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla Technikumo gatvė, Naujasodis 33315, Lietuva
Elektros ir energijos bei elektronikos ir automatikos posričių modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Festivalio gatvė 7, Visaginas 31143, Lietuva
Modernių maisto pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Aukštaičių gatvė 5, Utena 28217, Lietuva
Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras Alyvų gatvė 10, Klaipėda 91208, Lietuva
Mokymo priemonių rengimas medienos apdirbimo ir baldų gamybos technologijų modulinėms mokymo programoms ir modulinių mokymo programų išbandymas Kauno statybininkų rengimo centras V. Krėvės prospektas 114, Kaunas 50315, Lietuva
Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtu mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Šilutės žemės ūkio mokykla Mokyklos 3 LT-99159 Pagrynių kaimas, Šilutės rajonas
Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Geležinio Vilko gatvė 16, Vilnius 01112, Lietuva
Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Puodžių gatvė 10, Klaipėda 92127, Lietuva
Inžinerinės pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Alytaus profesinio rengimo centras Putinų gatvė 40, Alytus 62321, Lietuva
Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Taikos prospektas 133, Kaunas 51123, Lietuva
Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Jeruzalės gatvė 53, Vilnius 08420, Lietuva
Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių  modelį Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
LieDM tinklo plėtra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas parengiant bei įgyvendinant neformalaus švietimo programą „Draudimo akademija” Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lietuva
Inovacijų vadyba ir ekonomika ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB Aušros Vartų gatvė 7A, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius 01304, Lietuva
Medienos ruošos įmonių specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos, panaudojant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos akademinius ir materialinius išteklius, rengimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Liepų 1 LT 53101 Girionys, Kauno rajonas
Žemės ūkio specialistų technologinių ir vadybinių kompetencijų tobulinimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva