Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas Švietimo informacinių technologijų centras Suvalkų gatvė 1, Vilnius 03106, Lietuva
„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas)” Švietimo informacinių technologijų centras Suvalkų gatvė 1, Vilnius 03106, Lietuva
Šiaurės Lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros strategijų parengimas, didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą. Šiaulių valstybinė kolegija Aušros alėja, Šiauliai 76241, Lietuva
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus valdymo sarangos tobulinimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos valdymo tobulinimas Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB Laisvės prospektas 58, Tarptautine teises ir verslo aukstoji mokykla, Vilnius 05120, Lietuva
LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto gatvė 6, Lietuvan Sports University, Kaunas 44221, Lietuva
Vakarų Lietuvos verslo ir Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijų veiklos optimizavimas bei studijų sistemos efektyvumo didinimas Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Šilutės plentas 2, Klaipėda 91110, Lietuva
Vilniaus universiteto 2011 – 2017 metų strateginio veiklos plano, apimančio prioritetines veiklos kryptis ir integruojančio Universiteto ir padalinių bei vidaus procesų valdymą, parengimas ir tarybos narių bei administracijos darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Studijų sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos žemės ūkio universitete Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje Vilniaus dailės akademija Maironio gatvė 6, Vilnius Art Academy, Vilnius 01124, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
UNIVERSITETO RESTRUKTŪRIZAVIMAS IR VEIKLOS BEI VALDYMO OPTIMIZAVIMAS ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO REFORMOS NUOSTATAS Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Klaipėdos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas Klaipėdos universitetas Klaipėda 92294, Lietuva
Pažangios kokybės vadybos sistemos diegimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Šilutės plentas 2, Klaipėda 91110, Lietuva
UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) – Šiaulių universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Vilniaus kooperacijos kolegijos vidinės kokybės vadybos sistemos tobulinimas Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ Konstitucijos prospektas 11, Vilnius 09319, Lietuva
Kokybės valdymo sistemos įdiegimas pagal EQUIS reikalavimus ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB Aušros Vartų gatvė 7A, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius 01304, Lietuva
Vilniaus dizaino kolgegijos studijų efektyvumo didinimas Vilniaus dizaino kolegija Kauno gatvė 34, Vilnius 03202, Lietuva
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB Laisvės prospektas 58, Tarptautine teises ir verslo aukstoji mokykla, Vilnius 05120, Lietuva
Šiaulių valstybinės kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimas Šiaulių valstybinė kolegija Aušros alėja 40, Šiauliai 76236, Lietuva
Vilniaus verslo kolegijos studijų efektyvumo didinimas Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Filaretų gatvė 36A, Vilnius 01215, Lietuva
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studijų sistemos efektyvumo didinimas V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kęstučio gatvė 57A, Kaunas 44303, Lietuva
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas Panevėžio kolegija Laisvės aikštė 23, Panevėžys 35200, Lietuva
Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas Marijampolės kolegija P. Armino gatvė 92, Marijampolė 68125, Lietuva
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus kolegijoje Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
VU TVM kokybės vadybos modelio atnaujinimas ir tarptautinis akreditavimas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Saulėtekio alėja 22, Vilnius University, Vilnius 10225, Lietuva
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija Gediminas Avenue 42, Lietuvan Academy of Music and Theatre, Vilnius 01110, Lietuva
Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS, UAB J. Basanavičiaus gatvė 29A, Vilnius 03104, Lietuva
Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Vidinės studijų kokybės valdymo sistemos kūrimas ir diegimas Socialinių mokslų kolegijoje Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno gatvė 2, Klaipėda 91198, Lietuva Klaipėdos m.
Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete Klaipėdos universitetas H. Manto gatvė 84, Faculty of Natural Science and Mathematics, Klaipėda 92294, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas Klaipėdos valstybinė kolegija Jaunystės gatvė 1, Klaipeda State College, Klaipėda 91274, Lietuva
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kęstučio gatvė 57A, Kaunas 44303, Lietuva
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turgaus gatvė 21, Klaipėda 91249, Lietuva
Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Besimokančių mokyklų tinklai (sutrumpintai BMT) Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras Geležinio Vilko gatvė 12, Vilnius 01112, Lietuva
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (toliau – Modelio išbandymas ir diegimas) Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra Ugdymo plėtotės centras M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva