Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Kvalifikacijos tobulinimo programos “Svetingumo akademija” sukūrimas ir įgyvendinimas Klaipėdos valstybinė kolegija Jaunystės gatvė 1, Klaipeda State College, Klaipėda 91274, Lietuva
Viešojo sektoriaus ir verslo įmonių buhalterinės apskaitos specialistų tęstinio mokymo paslaugų sistemos sukūrimas ir plėtra Vilniaus kooperacijos kolegijoje (toliau – VKK) Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ Konstitucijos prospektas 11, Vilnius 09319, Lietuva
Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas Panevėžio kolegija Laisvės aikštė 23, Panevėžys 35200, Lietuva
Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų perkvalifikavimas ir kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos sporto universitetas Sporto gatvė 6, Lietuvan Sports University, Kaunas 44221, Lietuva
„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių  mokymo programa” Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Saulėtekio alėja 22, Vilnius University, Vilnius 10225, Lietuva
Kas svarbiau: sukurti strategiją ar ją įgyvendinti? Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Kretingos gatvė 36, Klaipėda, Lietuva
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
„Žmogus tarp žmonių” Lietuvos verslo konfederacija Gediminas Avenue 50, Vilnius 01110, Lietuva
„Inovatyvių e-mokymo(si)   priemonių  kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms” . Vilniaus Ozo gimnazija Ozo gatvė 39, Vilnius 07171, Lietuva
Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu! Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas L. Zamenhofo gatvė 7, Kaunas 44287, Lietuva
Netradicincinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Karaliaus Mindaugo prospektas 11, Kaunas 44287, Lietuva
Valdorfo programos modelio įgyvendinimas Kelmės “Aukuro” vidurinėje mokykloje Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla J. Janonio gatvė 9, Kelmė 86132, Lietuva
Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA Žalgirio gatvė 90, Vilnius 09300, Lietuva
Neformalaus ugdymo iniciatyvų sistemos “Drąsinkime ateitį”, skirtos asmenybės bendrųjų gebėjimų ugdymui diegimas bendrojo lavinimo mokyklose Viešoji įstaiga "Drąsinkime ateitį" Ankštoji gatvė 8, Vilnius 01109, Lietuva
Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo(si) bendrajame ugdyme modelio diegimas Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla Tvirtovės gatvė 7, Alytus 63239, Lietuva
Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras P. Širvio gatvė, Rokiškis 42155, Lietuva
Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje VšĮ LIONS QUEST LIETUVA Aguonų gatvė 7, Vilnius 03225, Lietuva
Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūriniių gebėjimų plėtra Tolerantiško Jaunimo Asociacija Algirdo gatvė 9A, Vilnius 03224, Lietuva
Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras Baltijos gatvė 84, Kaunas 48215, Lietuva
TOC for education metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas VILNIAUS MIESTO IR APSKRITIES VERSLININKŲ DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Kompleksinės inovatyvios mokymo sistemos sukūrimas ir diegimas Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai Stiklių gatvė 8, Vilnius 01131, Lietuva
Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla Trampolio gatvė 5, Vilnius 02232, Lietuva
BENDRAVIMAS-VERTYBĖ.                                                                    Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas Viešoji įstaiga "Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla" Naugarduko gatvė 10, Vilnius 03213, Lietuva
Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Netradicinio mokytojų rengimo modelio “Renkuosi mokyti!” plėtra Lietuvoje Viešoji įstaiga "MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS" Vilniaus gatvė 39, Vilnius 01119, Lietuva
Mąstymo kompetencijos lavinimas Panevėžio rajono švietimo centras Beržų gatvė 50, Panevėžys 36145, Lietuva
Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas Rotušės aikštė 7, Kaunas 44280, Lietuva
Modelio “Mokomės kitaip” įgyvendinimas Panevėžio "Vyturio" progimnazija Vasario 16-osios gatvė 40, Panevėžys 35168, Lietuva
Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras Vytauto gatvė 32, Biržai 41140, Lietuva
Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Taikos prospektas 133, Kaunas 51123, Lietuva
Netradicinių mokymo (ugdymo) formų praturtintų inovatyviais mokymo metodais kūrimas ir diegimas Kauno suaugusiųjų mokymo centras Sandėlių gatvė 7, Kaunas 45223, Lietuva
Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla" Rusų gatvė 3, Vilnius 01125, Lietuva
Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę Utenos švietimo centras Maironio gatvė 12, Utena 28144, Lietuva
Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti Asociacija "Teisėtvarka" A. Juozapavičiaus prospektas 23, Kaunas 45256, Lietuva
Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas Viešoji įstaiga "Nauja kvalifikacija" Miško gatvė 30, Kaunas 44313, Lietuva
DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į FORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMĄ Viešoji įstaiga Neformaliojo švietimo debatų centras Mizarų gatvė 47, Druskininkai 66111, Lietuva
Ugdymo modelio “Mokykla tėvams ir auklėtojams”, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose. Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus" Vilniaus gatvė 20, Vilnius 01402, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS" Kalvarijų gatvė 2, Vilnius 09309, Lietuva
Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio gatvė 5, Vilnius 10308, Lietuva
Užsienio kalba – langas į pasaulį Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese Lietuvos edukologijos universitetas Studentų gatvė 39, Lietuvan University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute), Vilnius 08106, Lietuva
Radviliškio, Rokiškio bei Pakruojo rajono pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimas Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras Radvilų gatvė 17, Radviliškis 82177, Lietuva