Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▼ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Parama pirmajam darbui UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" Konstitucijos prospektas 7, Vilnius 09307, Lietuva
Jaunimo savanoriška tarnyba Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sodų gatvė 15, Vilnius 01313, Lietuva
Pasitikėk savimi Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Geležinio Vilko gatvė 3A, Vilnius 03131, Lietuva
Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras Raugyklos gatvė 15, Vilnius 01140, Lietuva
ĮVAIROVĖS PARKAS Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Šeimyniškių gatvė 1A, Vilnius 09322, Lietuva
Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis Socialinės integracijos centras K. Donelaičio gatvė 60, Šiauliai 78121, Lietuva
Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus" Vilniaus gatvė 20, Vilnius 01402, Lietuva
Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės garantas VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS Gerosios Vilties gatvė 3, Vilnius 03149, Lietuva
Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras A. Jakšto gatvė 12, Vilnius 01105, Lietuva
Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir diskriminavimo darbo rinkoje mažinimo priemonė Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai" Gediminas Avenue 24, Vilnius 01103, Lietuva
BLAIVI TAUTA – LAISVA TAUTA! Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius V. Borisevičiaus gatvė 8, Kazlų Rūda 69443, Lietuva
Sisteminis prekybos žmonėmis prevencijos modelis: tarpžinybinis bendradarbiavimas (toliau – SPŽPM) Lietuvos Caritas Papilio gatvė 5, Kaunas 44279, Lietuva
Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis" Tilto 7 LT-85387 Dabikinėlės km., Akmenės raj. Sav.
Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Viešoji įstaiga Socializacijos ir darbinio mokymo centras Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje Viešoji įstaiga "Vilties erdvė" Šerkšnės gatvė 2, Kalnėnai 89144, Lietuva Mažeikių r.
Simuliacinis žaidimas “Mano kelias” 2 versija Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos L. Sapiegos gatvė 1, Vilnius 10312, Lietuva
Veiklos modelių judesio ir padėties, protinę bei regėjimo negalią turintiems jaunuoliams sukūrimas ir realizavimas Kauno apskrities specialiojo ugdymo ir globos įstaigose, siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS S. Daukanto g. 27, Kaunas 44249, Lietuva
Socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką taikant lankstaus darbo modelį Viešoji įstaiga Socializacijos ir darbinio mokymo centras Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Socialinės rizikos šeimų užimtumo modelio sukūrimas ir išbandymas Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras Vilniaus gatvė 25, Pagėgiai 99287, Lietuva
Socialinę atskirtį patiriančių moterų (re)integracijos į darbo rinką skatinimas Projekte numatyta įgyvendinti sukurtą veiklos modelį, padėsiantį socialinę atskirtį patiriančioms moterims (re)integruotis į darbo rinką. Modelis apima įvairias motyvacijos, ugdymo, bendravimo ir psichologijos veiklas Asociacija Kauno moterų draugija Demokratų gatvė 3, Kaunas 48427, Lietuva
Vaikų (nuo 14 metų) užimtumo ir (ar) įtraukimo į darbo rinką galimybių didinimas: naujas specialistų veiklos modelis Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas Kaunas, Lietuva
Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas: patirtis darbo rinkoje – nacionalinė vertybė Viešoji įstaiga "Stebėsenos ir prognozių agentūra" Rukeliškių gatvė 6, Vilnius 10101, Lietuva
Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių Mažeikiečių galimybės įsidarbinti ir darbdavių  tolerancijos stiprinimas Mažeikių jaunimo ir moters užimtumo centras P. Vileišio gatvė 3, Mažeikiai 89226, Lietuva
Vaikų globos namų auklėtinių integracija į darbo rinką, sudarant sąlygas  aktyviai dalyvauti pozityvioje veikloje VšĮ "Actio Catholica Patria" Rotušės aikštė 23, Kaunas 44279, Lietuva
Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką Kauno apygardos probacijos tarnyba Kęstučio gatvė 37, Kaunas 44307, Lietuva
„Darom verslą 2009″ (Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas 10 Lietuvos rajonuose siekiant mažinti socialinę atskirtį) Moterų informacijos centras Vilniaus gatvė, Vilnius 01119, Lietuva
Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems teikimas Labdaros ir paramos fondas "Garstyčios grūdas" Žalioji gatvė 9, Garliava 53248, Lietuva
Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas Lietuvoje LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA Žalgirio gatvė 90, Vilnius 09300, Lietuva
MOMA: mobilios mamos – naujos kartos darbuotojos Viešoji įstaiga NAUJOS KARTOS MOTERŲ INICIATYVOS Tilto gatvė 19, Vilnius 01101, Lietuva
Vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtinių, socialinės rizikos šeimų integracija į darbo rinką šiaurės vakarų Lietuvoje. Lietuvos krikščioniškas labdaros ir gailestingumo fondas "Samarija" Bijūnų 20A LT-81490 Ginkūnai, Šiaulių raj.
Vyresnių kaip 50 metų žmonių parengimas ir įtraukimas į daugiabučių namų administravimo veiklą Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai" Vilnius 01106, Lietuva
Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP) Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Nepilnamečių nuteistųjų integracija į darbo rinką Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai Technikos gatvė 12, Kaunas 51334, Lietuva
Moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką, socialinių,įsidarbinimo ir verslumo kompetencijų didinimas Jonavos rajone Kauno teritorinė darbo birža E. Ožeškienės gatvė 37, Kaunas 44254, Lietuva
Neįgaliųjų gebėjimų integruotis į darbo rinką ir visuomenę įvertinimo modelio sukūrimas ir taikymo galimybių analizė VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO CENTRAS Vilniaus gatvė 15B, Trakai Historical National Park, Trakai 21118, Lietuva
Kokybiška socialinės rizikos šeimos narių integracija į darbo rinką Šiaulių teritorinė darbo birža Tilžės gatvė 152, Šiauliai 76351, Lietuva
Kompleksinių priemonių kūrimas ir taikymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką – “Renkuosi aš!” (“Renkuosi aš!”) Kauno teritorinė darbo birža E. Ožeškienės gatvė 37, Kaunas 44254, Lietuva
Darbo link – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis su klausos negialia plėtra. VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS Šv. Kazimiero gatvė 3, Vilnius 01127, Lietuva
Moterų integracija į darbo rinką per sėkmę lemiančių įgūdžių formavimą LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJA J. Basanavičiaus gatvė 20, Vilnius 03224, Lietuva
Socialinės rizikos mažinimas pažeidžiamose šeimose: ugdymas, darbo rinka, bendruomenė. KELRODIS Viešoji įstaiga "Stebėsenos ir prognozių agentūra" Rukeliškių gatvė 6, Vilnius 10101, Lietuva
Socialinės rizikos šeimų integracija į darbo rinką: socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kompetencijos didinimas Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas L. Zamenhofo gatvė 9, Kaunas 44287, Lietuva
Integrali globos namų auklėtinių ruošimo savarankiškam gyvenimui sistema Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių gatvė 12, Vilnius 01122, Lietuva
Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių gatvė 12, Vilnius 01122, Lietuva
BE NAMŲ NEGERAI: novatoriško modelio benamystės žalos mažinimui per reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką pritaikymas Lietuvoje Jungtinių tautų vystymo programa (UNDP) Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Socialiai pažeidžiamų moterų profesinės reabilitacijos centras – kavinė Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras J. Matulaičio aikštė 3, Vilnius 05111, Lietuva
KAIP: kompleksinis atsakas į problemas Jungtinių tautų vystymo programa (UNDP) Labdarių gatvė 5, Vilnius 01120, Lietuva
Gyvenk kitaip! SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA Ukmergės gatvė 223, Vilnius 07156, Lietuva
Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į darbo rinką Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos L. Sapiegos gatvė 1, Vilnius 10312, Lietuva
,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Telšių rajone” Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija J. Biliūno gatvė 3A, Telšiai 87317, Lietuva
Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa “Vieni, bet ne atskirti” Viešoji įstaiga SAUGAUS VAIKO CENTRAS Nemuno gatvė, Kaunas 44295, Lietuva