Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtra Lietuvos spaustuvininkų asociacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
„Administracinio personalo profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse” Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Žiniomis grįsto verslumo skatinimas “InoStartas” Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos (toliau LMPA) narių žmogiškųjų išteklių tobulinimas LIETUVOS MĖSOS PERDIRBĖJŲ ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Socialinio dialogo vystymas chemijos pramonės šakoje Lietuvoje ir jo tarptautinė plėtra LIETUVOS CHEMIJOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos pavaldžių institucijų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Integralios pagalbos veiksmingumo ir pritaikomumo tyrimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų vitrinų modulio sukūrimas ir įdiegimas (Santrumpa – SPIS duomenų vitrinų sukūrimas ir įdiegimas). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės “Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS)  diegimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei  jai pavaldžiose įstaigose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančių 2007-2013 m. veiksmų programų priemonių administravimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Visuomenės informavimas apie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas 2007-2013 m. veiksmų programų priemones Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių bei rezultatyvumo vertinimas siekiant įvertinti BPD 2.3. priemonės finansinių intervencijų poveikį bei tinkamai įgyvendinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014-2020 m. parengimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio gatvė 11, Vilnius 03221, Lietuva
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifiikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 13, Vilnius 03221, Lietuva
Integruotos draudimo verslo informacinės sistemos sukūrimas UAB "INFORMACINĖ RAIDA" A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
Bendrojo vertinimo modelio diegimas Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO BEI IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS (pavadinimo santrumpa –  VOIVT) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
Socialinių paslaugų licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas, santrumpa – (toliau – SPLIS). Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
UAB “Informacinė raida” eksporto plėtros projektas UAB "INFORMACINĖ RAIDA" A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. Vivulskio gatvė 16, Vilnius 03115, Lietuva
„Saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu pasiekiamų informacinių sistemų saugos stiprinimas” Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos A. Vivulskio gatvė 4A, Vilnius 03220, Lietuva
Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos A. Vivulskio gatvė 4A, Vilnius 03220, Lietuva
Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos A. Vivulskio gatvė 4A, Vilnius 03220, Lietuva
Krovos ir ekspedijavimo verslo valdymo platformos techninės galimybių studijos parengimas UAB "INFORMACINĖ RAIDA" A. Vivulskio gatvė 6, Vilnius 03220, Lietuva
Verslo procesų valdymo bei veiklos organizavimo sistemos diegimas įmonėje UAB „Nacionalinių projektų rengimas” Uždaroji akcinė bendrovė "Nacionalinių projektų rengimas" A. Vivulskio gatvė 6, Vilnius 03220, Lietuva
UAB “Informacinė raida” naujų rinkų paieška UAB "INFORMACINĖ RAIDA" A. Vivulskio gatvė 6, Vilnius 03220, Lietuva
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos sistemos kūrimas ir diegimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Efektyvus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų administravimo sistemos funkcijų užtikrinimas ir vykdymas įgyvendinant 2007-2013 metų ES paramos panaudojimo strategiją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos sistemos plėtra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  informavimo ir viešinimo priemonių  įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių Ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė 2, Vilnius 01124, Lietuva
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija A. Volano gatvė, Vilnius, Lietuva
EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A.Jakšto 4 LT-01105 Vilnius
„UAB „Švenčionių vaistažolės” pardavimų užsienio rinkose skatinimas”, santrumpa – (toliau – SVF PURS)” Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS" Adutiškio gatvė 3, Švenčionys 18124, Lietuva
Tauragės profesinio rengimo centro variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Tauragės profesinio rengimo centras Aerodromo gatvė 7, Kauno kolegija, Tauragė 72184, Lietuva
VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS TAURAGĖS APSKRITIES PROFESINĖSE MOKYKLOSE Tauragės profesinio rengimo centras Aerodromo gatvė 7, Kauno kolegija, Tauragė 72184, Lietuva
Naujų užsienio rinkų paieška UAB “Putokšnis” produktyvumui didinti Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" Aerouosto gatvė 35, Šiauliai International Airport (SQQ), Šiauliai 77103, Lietuva
UAB “Putokšnis” eksporto plėtra Vakarų Europos rinkose Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" Aerouosto gatvė 35, Šiauliai International Airport (SQQ), Šiauliai 77103, Lietuva
Subalansuotų rodiklių sistemos (BSC) bei BRC valdymo sistemos diegimas UAB “Putokšnis”, siekiant didinti įmonės darbo našumą ir eksporto apimtis Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" Aerouosto gatvė 35, Šiauliai International Airport (SQQ), Šiauliai 77103, Lietuva
UAB „Klaipėdos mėsinė” darbuotojų profesinės kvalifikacijos didinimas UAB "Klaipėdos mėsinė" Agluonos gatvė 1, Klaipėda 91183, Lietuva
UAB „Baltijos mėsos grupės logistika” inovatyvios elektroninės logistikos sistemos sukūrimas UAB "Baltijos mėsos grupės logistika" Agluonos gatvė 1, Klaipėda 91183, Lietuva
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12