Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
UAB „Ryterna” eksporto potencialo skatinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Ryterna" Agronomijos gatvė 47, Kaunas 47480, Lietuva
Dirbančių socialinių darbuotojų perkvalifikavimo organizavimas bei koordinavimas Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aguonų gatvė 10, Vilnius 03213, Lietuva
Socialinių įstaigų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aguonų gatvė 10, Vilnius 03213, Lietuva
Pilietinių kompetencijų ugdymo modulis Viešoji įstaiga "EUROPOS NAMAI" Aguonų gatvė 10, Vilnius 03213, Lietuva
Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT sistemoje Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aguonų gatvė 10, Vilnius 03213, Lietuva
Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje VšĮ LIONS QUEST LIETUVA Aguonų gatvė 7, Vilnius 03225, Lietuva
VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės pastatų šilumos ūkio renovacija siekiant sumažinti šiluminės energijos išlaidas. Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė Akacijų 2 LT-53481 Kulautuva, Kauno raj.
Klasterio “Smart IT cluster” tarptautinio konkurencingumo didinimas Viešoji įstaiga "SMART IT cluster" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Visuomenės informavimas ir švietimas siekiant formuoti naujus elektros ir elektroninės įrangos atliekų atidavimo perdirbti/surinkimo įgūdžius Asociacija "EEPA" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Gamtos tyrimų centro institucinių, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas Gamtos tyrimų centras Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Miegapelių (Gliridae) populiacijų ypatumai šiaurės vakarinėje arealų periferijoje Gamtos tyrimų centras Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai Gamtos tyrimų centras Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Gyvenk ir dirbk naujai Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!) Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas Gamtos tyrimų centras Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Integruotos kokybės vadybos, IT paslaugų valdymo, saugumo sistemų bei Agile judriosios vadybos metodo (KISVSA) diegimas UAB "ART21" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Aukštos kvalifikacijos darbuotojo įdarbinimas UAB “LIX Solutions” UAB "LIX Solutions" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Kompleksinės augalininkystės ūkio valdymo informacinės sistemos, skirtos ūkių derlingumui ir ekonominiam efektyvumui didinti, sukūrimas UAB "ART21" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas (toliau – ITpraktika) Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Aukštomis technologijomis grįstų UAB „Baltic Amadeus” IT programavimo paslaugų eksporto plėtra, stiprinant įmonės eksporto gebėjimus Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
UAB “Baltic Amadeus” produktyvumo didinimo kompleksinė sistema Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
UAB „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” konkurencinio pranašumo didinimas, diegiant pažangų IT paslaugų valdymo standartą UAB "Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Virtualaus filialo integracinės sistemos sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
GAMYBOS PROCESO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT LEAN VALDYMO SISTEMOS METODIKAS UAB "Sėkmės baldai" Akmenų gatvė 12, Klaipėda 92347, Lietuva
Poilsio namų rekonstrukcija pritaikant turizmo poreikiams Palangos konferencijų centras, UAB Algirdo gatvė 14, Panevėžys, Lietuva
UAB “Gluk Media” eksporto rinkų plėtra UAB "Gluk Media" Algirdo gatvė 14, Vilnius 03220, Lietuva
UAB “Tvirta” informacinės valdymo sistemos ir reikalingos infrastruktūros diegimas UAB "TVIRTA" Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Darbo ginčų komisijų, pradedančių veikti prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių, pirmininkų ir sekretorių mokymai Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas bei piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje darbo inspekcijoje Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (toliau – EPDS) Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Elektroninio verslo valdymo sistemos diegimas, siekiant padidinti UAB „VIP viešosios informacijos partneriai” produktyvumą UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai" Algirdo gatvė 25, Vilnius 03219, Lietuva
Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Vieningos informacinės sistemos sukūrimas visuomenės informavimui ir švietimui tausojančio vartojimo ir atliekų tvarkymo klausimais LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos įmonių verslumo ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose skatinimas naudojantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų paslaugomis. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas verslo, finansų, marketingo ir personalo valdymo srityse LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant Europinį verslumo ugdymo modelį EUROPRISE Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Septynių jūrų kapitonai LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Šiuolaikinių personalo valdymo sistemų diegimas ir personalo valdymo įgūdžių tobulinimas Lietuvos įmonėse – Darbuotojų adaptavimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas Viešųjų pirkimų tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos vienijamų smulkių ir vidutinių įmonių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir  kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija Algirdo gatvė 8, Vilnius 03220, Lietuva
Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūriniių gebėjimų plėtra Tolerantiško Jaunimo Asociacija Algirdo gatvė 9A, Vilnius 03224, Lietuva
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13