Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
Įmonių grupės darbuotojų specializuotų profesinių žinių tobulinimas siekiant padidinti darbuotojų bei įmonės prisitaikymą prie rinkos Uždaroji akcinė bendrovė "LITNOBILES" A. Kojelavičiaus gatvė 29, Vilnius 11100, Lietuva
Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė” vidaus aplinkos modernizavimas ir pritaikymas įvairių ugdymo(si) poreikių vaikams nuo gimimo iki 7 metų Vilniaus lopšelis-darželis "Coliukė" A. Kojelavičiaus gatvė 298, Vilnius 11114, Lietuva
Kelmės “Kūlverstuko” darželio-mokyklos pastato rekonstrukcija pagerinant jo energetines charakteristikas Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis A. Mackevičiaus gatvė 21, Kelmė 86130, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje, santrumpa – (toliau – Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno ir Šiaulių TI). Kauno tardymo izoliatorius A. Mickevičiaus gatvė 11, Kaunas 44307, Lietuva
UAB “Vesiga” eksporto rinkų plėtra UAB "Daumantai LT" A. Mickevičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57174, Lietuva
UAB “Vesiga” naujų eksporto rinkų paieška UAB "Daumantai LT" A. Mickevičiaus gatvė 36, Kėdainiai 57174, Lietuva
Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika A. Mickevičiaus gatvė 4, Kaunas 44313, Lietuva
VšĮ Kauno Centro poliklinikos radiologijos padalinio modernizavimas ir teikiamų ambulatorinių paslaugų plėtra bei kokybės gerinimas Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika A. Mickevičiaus gatvė 4, Kaunas 44313, Lietuva
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Psichikos sutrikimų prevencijos užtikrinimas Lietuvoje tobulinant bendrosios praktikos gydytojų kompetenciją Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
T bangos alternavimo mechanizmai išeminiuose širdies modeliuose Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Mikro-RNR kaip biožymenys ankstyvajai ikivėžinių ir vėžinių virškinamojo trakto ligų diagnostikai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Slaugos, Veterinarinės maisto saugos ir Visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVeViT) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų akytvumo moduliacijos metodus Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, genetiniai ir epigenetiniai  mechanizmai. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Lietuvos veterinarijos akademijos šilumos ūkio modernizavimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis sąnario kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės pažeidimo modelyje (CHONDRO) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo bei akių kraujotakos rodiklių matavimą Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus gatvė 9, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas, Kaunas 44307, Lietuva
Vilniaus lopšeliodarželio „Medynėlis” patalpų modernizavimas Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis" A. P. Kavoliuko gatvė 5, Vilnius 04325, Lietuva
Ekonomiški ekologiniai sprendimai PILIETINIŲ INICIATYVŲ CENTRAS A. Smetonos gatvė 5, Vilnius 01115, Lietuva
Paslaugų valdymo sistemos diegimas UAB “Vilniaus pasažas” Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus pasažas" A. Smetonos gatvė 5, Vilnius 01115, Lietuva
Darbuotojų mokymai “Verslo procesų optimizavimas sistemos HansaWorld pagalba” Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus pasažas" A. Smetonos gatvė 5, Vilnius 01115, Lietuva
Lietuvos grūdų perdirbimo įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių LIETUVOS GRŪDŲ PERDIRBĖJŲ ASOCIACIJA A. Smetonos gatvė, Vilnius 01115, Lietuva
Mobiliosios vaizdo transliavimo sistemos su grįžtamuoju ryšiu sukūrimas UAB "Citrus" A. Strazdelio gatvė 1, Vilnius 02102, Lietuva
Pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus siekiant sukurti aukštos raiškos mobilią internetinę vaizdo kamerą UAB "Citrus" A. Strazdelio gatvė 1, Vilnius 02102, Lietuva
Lietuvos prekybos įmonių vadovų ir darbuotojų specializuotų žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant padidinti prekybos sektoriaus įmonių konkurencingumą LIETUVOS PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA A. Stulginskio gatvė 28, Vilnius 01115, Lietuva
Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos pastatų Kaune, A. Stulginskio g. 61, atnaujinimas Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla A. Stulginskio gatvė 61, Kaunas 48385, Lietuva
UAB „Vita longa” teikiamų paslaugų plėtra, diegiant modernią diagnostinę medicinos įrangą ir rekonstruojant patalpas, skirtas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir plėsti UAB "Vita longa" A. Stulginskio gatvė 67, Kaunas 48385, Lietuva
Teisinių paslaugų teikimo proceso valdymo informacinės sistemos diegimas UAB "EUROCONSULT GROUP" A. Tumėno gatvė 4, Vilnius 01109, Lietuva
Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos narių darbuotojų profesiniai mokymai VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas Lietuvos spaustuvininkų asociacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Maisto pramonės potencialo ekspansija VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Aprangos ir tekstilės pramonės potencialo ekspansija VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Informacijos apie priemones, leidžiančias mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir pasaulio klimatui, sklaida Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Transporto paslaugų ekspansija VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10