Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija ▲ Adresas Rajonas
AB „Utenos trikotažas” eksporto plėtra Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" J. Basanavičiaus gatvė 122, Utena 28214, Lietuva
AB „Utenos trikotažas” pardavimų užsienio rinkose plėtra Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" J. Basanavičiaus gatvė 122, Utena 28214, Lietuva
AB “Vilkma” produktyvumo didinimas, vystant aukštos pridėtinės vertės gaminių eksportą Akcinė bendrovė "VILKMA" Deltuvos gatvė 21, Ukmergė 20127, Lietuva
AB “Vilkma” produktyvumo didinimas, vystant aukštos pridėtinės vertės gaminių eksportą 2013m. Akcinė bendrovė "VILKMA" Deltuvos gatvė 21, Ukmergė 20127, Lietuva
AB „Vilniaus degtinė” pardavimų užsienio rinkose skatinimas Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" Panerių gatvė 47, Vilnius 03202, Lietuva
AB “Vilniaus degtinė” tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" Panerių gatvė 47, Vilnius 03202, Lietuva
„Žlaugtų panaudojimas elektros energijos gamybai” Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" Panerių gatvė 47, Vilnius 03202, Lietuva
AB “Vilniaus pergalė” eksporto rinkų stiprinimas ir plėtra Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" V. A. Graičiūno gatvė 26, Vilnius 02241, Lietuva
AB “Vilniaus pergalė” pasirengimas eksporto apimčių augimui Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" Stirnų gatvė 25, Vilnius 08101, Lietuva
„Vilsotos įmonių grupės įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas” Akcinė bendrovė "VILSOTA" Titnago gatvė 19, Vilnius 02300, Lietuva
AB “Žemaitijos pienas” eksporto rinkų plėtra, didinant įmonės prekės ženklo žinomumą Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Sedos gatvė 35, Telšiai 87101, Lietuva
AB “Žemaitijos pienas” eksporto rinkų plėtra ir verslo partnerių paieška Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Sedos gatvė 35, Telšiai 87101, Lietuva
AB “Žemaitijos pienas” eksporto rinkų plėtra, didinant įmonės prekės ženklo žinomumą Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Sedos gatvė 35, Telšiai 87101, Lietuva
NAUJOS KIETĄ BIOKURĄ NAUDOJANČIOS KATILINĖS STATYBA AB “ŽEMAITIJOS PIENAS” Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Sedos gatvė 35, Telšiai 87101, Lietuva
Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras Sausio 13-osios gatvė 10, Vilnius 04347, Lietuva
AB Astra eksporto ir tarptautinio konkurencingumo didinimas Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
AB mašinų gamykla “Astra” produktyvumo didinimas plečiant pardavimus užsienio rinkose Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
Šildymo katilų ASTRA eksporto į Prancūziją, Rumuniją ir Norvegiją vystymas Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
AB mašinų gamykla „Astra” eksporto pajamų didinimas Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
AB mašinų gamykla “Astra” pardavimų užsienio rinkose plėtra Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
AB Mašinų gamykla „Astra” gamybinės bazės plėtra Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" Ulonų gatvė 33, Alytus 62167, Lietuva
Mobiliųjų paslaugų teikimo optimizavimas AKIRA MOBILE, UAB Rugių gatvė 2, Vilnius 08418, Lietuva
Socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras Vytauto gatvė 3, Naujoji Akmenė 85114, Lietuva
Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmosios studijų pakopos programų atnaujinimas (LŽŪU-PA) Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, naudojant verslo praktinio mokymo modelį Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas” KTPC  ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų 11 LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.
Studijų sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos žemės ūkio universitete Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO PIRMOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS DĖSTYTI ANGLŲ KALBA (LŽŪU-STAAK) Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto laboratorinio, administracinio pastato išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemos modernizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų 11 LT-54324 Akademija, Kauno raj.
Žemės ūkio tematikos  I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK) Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Žemės ūkio specialistų technologinių ir vadybinių kompetencijų tobulinimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
LŽŪU Miškotvarkos pastato išorinių atitvarų remontas ir šildymo sistemos modernizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų 11 LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.
Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
LŽŪU II-ųjų rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų 11 LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.
Aleksandro Stulginskio universiteto III rūmų A ir C korpusų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų 11 LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.
Kardiologo kabineto, teikiančio viešąsias ambulatorines paslaugas, aprūpinimas diagnostine medicinos įranga Alfonso Andrulio kardiologo kabinetas P. Višinskio gatvė 14, Šiauliai 77155, Lietuva
A. Valiuškio įmonės našumo didinimas diegiant naujovišką e-verslo sprendimą Algirdo Valiuškio įmonė J. Basanavičiaus gatvė 160A, Šiauliai 76128, Lietuva
PAPILDOMA PAGALBA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS Alytaus "Drevinuko" mokykla-darželis Topolių gatvė 19, Alytus 63319, Lietuva
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato rekonstravimas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai Daugų gatvė 7, Alytus 62169, Lietuva
Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialiojo plano parengimas Alytaus apskrities viršininko administracija Tvirtovės gatvė 2, Alytus 62116, Lietuva
Profesinio rengimo aplinkos gerinimas ir modulinio mokymo bazės kūrimas Alytaus dailiųjų amatų mokykla S. Dariaus ir S. Girėno gatvė 27, Alytus 62137, Lietuva
Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo(si) bendrajame ugdyme modelio diegimas Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla Tvirtovės gatvė 7, Alytus 63239, Lietuva
Aukštojo mokslo Jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose. Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas Alytaus kolegija Alytus 62256, Lietuva
Regioninio technologijų centro kūrimas Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
Alytaus regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus kolegijoje Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10