Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
NAUJO ŠILUMOS IR DRĖGMĖS REGULIATORIAUS SUKŪRIMAS Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" Arnionių gatvė 60, Pabradė 18170, Lietuva
UAB “Intersurgical” gamybos plėtra Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" Arnionių gatvė 60, Pabradė 18170, Lietuva
UAB “Intersurgical” MTTP infrastruktūros plėtra Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" Arnionių gatvė 60, Pabradė 18170, Lietuva
Vilniaus bastėjos liekanų pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms Lietuvos nacionalinis muziejus Arsenalo gatvė 1, Vilnius 01143, Lietuva
Plastikų apdirbamosios pramonės gaminių asortimento plėtra ir darbo našumo didinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje “LISIPLAST” Uždaroji akcinė bendrovė "LISIPLAST" Artojų gatvė 8, Alytus 62323, Lietuva
Arionex LT, UAB veiklos vystymas vykdant eksporto plėtrą į užsienio rinkas UAB "ARIONEX LT" Ašigalio gatvė 6, Kaunas 49142, Lietuva
Membraninių technologijų inžinierių asociacijos narių darbuotojų profesinių ir socialinių komptencijų tobulinimas Membraninių technologijų inžinierių asociacija Ašigalio gatvė 6C, Kaunas 49142, Lietuva
Be tėvų globos likusių jaunuolių ugdymo ir praktinių mokymų programos “Gyvenimo įgūdžių mokykla” Kauno apskrityje įgyvendinimas Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Ateities 13 53338 Ringaudai, Kauno raj.
Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką programa Kauno mieste ir rajone Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Ateities 13 LT- 53338 Kauno raj.
UAB “EUGENSA” eksporto pardavimų Skandinavijoje didinimas Uždaroji akcinė bendrovė "EUGENSA" Ateities 2D, Ateities gatvė, Vilnius 08333, Lietuva
UAB “EUGENSA” eksporto pardavimų Vokietijoje didinimas Uždaroji akcinė bendrovė "EUGENSA" Ateities 2D, Ateities gatvė, Vilnius 08333, Lietuva
Saugumo bei geresnių gyvenimo sąlygų užtikrinimas globotiniams Pajūrio vaikų globos namuose Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai Ateities g. 4 LT-75287 Pajūris, Šilalės r.
UAB “Gaudrė” tarptautinio konkurencingumo didinimas atliekant mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus, skirtus inovatyvių gaminių sukūrimui Uždaroji akcinė bendrovė "GAUDRĖ" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
MTTP veikla paslaugų platformos „Alarm server” techninės užduoties ir prototipo paruošimas V. Stonkaus firma "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
Paslaugų platformos “Alarm Server”, skirtos  apsaugos sistemų diagnozavimo, monitoringo, nuotolinio sistemos valdymo, informacinių žinučių formavimo ir perdavimo į kliento sistemą  teikimui, TGS parengimas. UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
Patalpų apsaugos sistemos daugiaprotokolinio bevielių jutiklių modulio TGS paruošimas UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
Apsaugos sistemos centralės su integruotu daugiaprotokoliniu bevielių jutiklių moduliu ir bevielių jutiklių serijos prototipų bei techninių užduočių parengimas. UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
„Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių moksliniai tyrimai” UAB "ProBioSanus" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
V. Stonkaus  firmos “KODINIS RAKTAS” eksporto plėtra pasaulio rinkose UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
UAB „Tamona” produkcijos užsienio valstybėse pardavimų didinimas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TAMONA" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
Gamybinių įmonių darbuotojų efektyvumo kontrolės informacinės sistemos GIDEK IS techninės specifikacijos ir prototipo paruošimas (toliau vadinamas Projektu). UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
Apsaugos sistemos, paremtos vaizdo duomenų perdavimu, įvykus įvykiui, sukėlusiam pavojaus signalą, techninės užduoties parengimas (toliau vadinamas Projektu). UAB "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
MTTP įrangos įsigijimas, siekiant didinti UAB „Gaudrė” gamybos ir pardavimų apimtis Uždaroji akcinė bendrovė "GAUDRĖ" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
MTTP laboratorijos įkūrimas UAB „ProBioSanus” UAB "ProBioSanus" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
V.Stonkaus firmos “Kodinis raktas” eksporto plėtra pasaulio rinkose V. Stonkaus firma "KODINIS RAKTAS" Ateities gatvė 10, Vilnius 08303, Lietuva
„E-verslo sprendimai skirti skalbimo ir sausų drabužių valymo paslaugų proceso optimizavimui UAB „Banga plius” Uždaroji akcinė bendrovė "Banga plius" Ateities gatvė 15, Vilnius 08303, Lietuva
Darbo našumo ir eksporto didinimas diegiant verslo valdymo sistemą Uždaroji akcinė bendrovė "KATIKAUGA" Ateities gatvė 2, Vilnius 08333, Lietuva
Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Informatikos studijų krypties tarptautiškumo galimybių plėtra Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Galimybių studijos dėl tarpdisciplininės Lyginamosios teisės jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės studijų programos galimybių studijos parengimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Tarptautiškumas viešojo administravimo studijose Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių – ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV) Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės magistrantūros studijų programos “Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu” rengimas ir įgyvendinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
,,E-sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva” Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Prasmės struktūros Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės magistratūros studijų programos “Socialinės technologijos” parengimas ir įgyvendinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Magistrantūros studijų programų tarptautiškumo didinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės magistrantūros studijų programos Verslo informatika” parengimas ir įgyvendinimas” Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės magistrantūros studijų programos “Lyginamoji socialinė politika ir gerovė” įgyvendinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Magistrantūros jungtinės studijų programos “Darbo ir organizacinė psichologija” parengimas ir įgyvendinimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir  europinė erdvė Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Mykolo Romerio universiteto pastatų (žym. schemoje 1C3/p, 2C3/p, 3B5/p) komplekso Ateities g. 20 Vilniuje dalinė renovacija Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva