Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
„Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje” (santrumpa – „Kokybės vadybos sistemos diegimas VATESI”) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS) Studijų kokybės vertinimo centras A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūrimas (IPTAS) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Nacionalinės vandens kokybės asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Nacionalinė vandens kokybės asociacija A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
UAB “Optida” optinių dangų technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA" A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
UAB “Optida” optinių dangų technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtra Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA" A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams Valstybinis studijų fondas A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Socialinio dialogo aukštosiose mokyklose skatinimas Vilniaus universiteto profesinė sąjunga A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT” Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra A. Goštauto gatvė 12, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Lanksčių darbo formų diegimas panaudojant informacines technologijas ir įmonės personalo kvalifikacijos kėlimas UAB "EUROSOFT BALTIC" A. Goštauto gatvė 12A, Vilnius University, Vilnius 01108, Lietuva
Kino edukacijos programa neformalaus moksleivių ugdymo paslaugų plėtrai Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras A. Goštauto gatvė 2, Vilnius 01105, Lietuva
MOKYMASIS. BENDRADARBIAVIMAS. LYDERYSTĖ. UAB "Open Agency" A. Goštauto gatvė 40, Vilnius 01109, Lietuva
Konkurencingumo centras (I etapas) VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės mokslinių taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros sukūrimas materialinės ir intelektinės bazės pagrindu (sutr. MIB) UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40, Vilnius 01112, Lietuva
Technologinė plėtra rinkodaros ir komunikacijos su klientais programinės įrangos prototipo kūrimui UAB "ARTIUM MAGISTER" A. Goštauto gatvė 40, Vilnius 01112, Lietuva
Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant regioninį verslo potencialą VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Tarptautinio konkurencingumo link VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
GALIMYBĖS VERSLUI KURTIS IR PLĖSTIS VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB „Creditinfo Lietuva” MTTP veiklų, reikalingų naujų modelių kūrimui, vykdymas UAB "Creditinfo Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Informacijos Saugumo Valdymo Sistemos ISO/IEC diegimas ir sertifikavimas UAB "Creditinfo Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę projektas (toliau – Projektas) VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas VšĮ "Versli Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Trimačio interneto informaciją agreguojančios sistemos prototipo sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB Eika” veiklos optimizavimas diegiant LEAN standartą” UAB "EIKA" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB “Creditinfo Lietuva” MTTP infrastruktūros plėtra UAB "Creditinfo Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB “Eika” veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimą UAB "EIKA" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
„Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje” (ĮSA skatinimas Lietuvoje) Jungtinių tautų vystymo programa (UNDP) A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Lietuvos privataus sektoriaus įmonių darbuotojų ir vadovų profesinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas per bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi skatinimą LIETUVOS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA A. Goštauto gatvė 40b, Vilnius 01109, Lietuva
Komunikacijos procesą valdančios ir agreguojančios informacinės sistemos prototipo sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" A. Goštauto gatvė 40b, Vilnius 01109, Lietuva
Moksliniai taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra siekiant sukurti unifikuotų verslo paslaugų integracinį karkasą (sutr. UVPK) UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės naujų eksporto rinkų paieška Šiaurės šalių regione UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės eksporto plėtra ir žinomumo didinimas užsienio šalių rinkose UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės paslaugų eksporto plėtra į kaimynines ES šalis UAB "Alna Intelligence" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
UAB „Gaumina” darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir šiuolaikinės įmonės poreikius atitinkančios personalo valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės naujų eksporto rinkų paieška Vakarų Europoje UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Verslo procesų UAB “Rimess” optimizavimas, UAB "Grant Thornton Rimess" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Projekto pavadimas – “NVS šalių rinkų tyrimai ir naujų partnerių paieška” AB "FL Technics" A. Gustaičio gatvė 4, Vilnius International Airport (VNO), Vilnius 02188, Lietuva
Antrinių ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB “Vilniaus sveikatos namai” infrastruktūrą UAB "Vilniaus sveikatos namai" A. J. Povilaičio gatvė 18, Vilnius 04338, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras A. Jakšto gatvė 12, Vilnius 01105, Lietuva
Nacionalinio Gėrimų pramonės klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas Baltijos gėrimų pramonės aljansas A. Jakšto gatvė 12, Vilnius 01105, Lietuva
Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika A. Jakšto gatvė 4, Panevėžys 35138, Lietuva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10