Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse. A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS)  įdiegimas Aplinkos ministerijoje (toliau – EMAS ir ISVS diegimas) A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
„Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas” A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Pasirengimas EB  svarbos natūralių buveinių  inventorizavimui: metodinės bazės sukūrimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijosbendros elektroninių dokumentų valdymo sistemossukūrimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas A.Jakšto 4 LT-01105 Vilnius
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas” A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
E- paslaugos “Aplinkosaugos leidimų išdavimas” sukūrimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos administracinis  stiprinimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos aplinkosaugai viešinimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra” einamasis vertinimas. Kupiškio gatvė, Atkočiškės 28113, Lietuvos Respublika Utenos r.
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. finansavimo prioritetų nustatymas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas-AMKT A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir internetiniame portale. A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva