Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
UAB LINOLITAS MODERNIZAVIMAS, DIEGIANT MODERNIĄ GAMYBOS TECHNOLOGINĘ ĮRANGĄ Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" - - LT-53280 Rinkūnų km., Kauno raj.
UAB LINOLITAS eksporto rinkų plėtra ir linų pluošto sluoksnos produkcijos, skirtos techninės tekstilės produktų sektoriui, pardavimų eksporto rinkose didinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" - - LT-53280 Rinkūnų km., Kauno raj.
UAB “Linolitas” MTTP infrastruktūros plėtra Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" - - LT-53280 Rinkūnų km., Kauno raj.
ŽŪB “Nematekas” produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose Žemės ūkio bendrovė "Nematekas" - - LT-56332 Dovainonių km., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.
Buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijos (Julijanavos g. 1) išvalymas ir sutvarkymas Kauno miesto savivaldybės administracija 1 Julijanavos g., Kaunas, Lietuva Kauno m.
Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektas. Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco gatvė, Vilnius 14188, Lietuva Vilniaus m.
JESSICA kontroliuojantysis fondas Europos investicijų bankas 100 Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg City, Luxembourg
Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo erdvė Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mokomojo korpuso Plytinės g. 27 renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Aviacijos specialistų rengimo mokomosios bazės plėtra: treniruoklių ir laboratorijų korpuso statyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
II pakopos jungtinės studijų programos “Statinių ir jų aplinkos darni plėtra” rengimas ir įgyvendinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą “Nekilnojamojo turto vadyba” Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Jungtinės studijų programos “Darnus nekilnojamojo turto valdymas” įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Kūno kultūros katedros patalpų (Saulėtekio al. 28) renovavimas pagerinant jų energetines charakteristikas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 11 (6C2p) renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
LieDM tinklo plėtra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas (TUGPA) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra “BIOFILTER” Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas”  sukūrimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva
VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Novatoriškos universalios parametrinio modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam projektavimui kūrimas. UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir efektyvumo didinimui, kūrimas, pritaikymas ir diegimas UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
Inovatyvaus parametrino modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimas UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas. UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
Eksporto į Australijos ir Naujosios Zelandijos, Artimųjų Rytų šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas bei dalyvavimas pasaulinėje Autodesk programinės įrangos vartototojų parodoje. UAB "AGA CAD" 112A, Žalgirio gatvė, Vilnius 09300, Lietuva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10