Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
UAB Eika” veiklos optimizavimas diegiant LEAN standartą” UAB "EIKA" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB “Creditinfo Lietuva” MTTP infrastruktūros plėtra UAB "Creditinfo Lietuva" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
UAB “Eika” veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimą UAB "EIKA" A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
„Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje” (ĮSA skatinimas Lietuvoje) Jungtinių tautų vystymo programa (UNDP) A. Goštauto gatvė 40A, Vilnius 01112, Lietuva
Lietuvos privataus sektoriaus įmonių darbuotojų ir vadovų profesinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas per bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi skatinimą LIETUVOS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA A. Goštauto gatvė 40b, Vilnius 01109, Lietuva
Komunikacijos procesą valdančios ir agreguojančios informacinės sistemos prototipo sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" A. Goštauto gatvė 40b, Vilnius 01109, Lietuva
Moksliniai taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra siekiant sukurti unifikuotų verslo paslaugų integracinį karkasą (sutr. UVPK) UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės naujų eksporto rinkų paieška Šiaurės šalių regione UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės eksporto plėtra ir žinomumo didinimas užsienio šalių rinkose UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės paslaugų eksporto plėtra į kaimynines ES šalis UAB "Alna Intelligence" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
UAB „Gaumina” darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir šiuolaikinės įmonės poreikius atitinkančios personalo valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Įmonės naujų eksporto rinkų paieška Vakarų Europoje UAB "Alna Software" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Verslo procesų UAB “Rimess” optimizavimas, UAB "Grant Thornton Rimess" A. Goštauto gatvė 40B, Vilnius 01112, Lietuva
Projekto pavadimas – “NVS šalių rinkų tyrimai ir naujų partnerių paieška” AB "FL Technics" A. Gustaičio gatvė 4, Vilnius International Airport (VNO), Vilnius 02188, Lietuva
Antrinių ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB “Vilniaus sveikatos namai” infrastruktūrą UAB "Vilniaus sveikatos namai" A. J. Povilaičio gatvė 18, Vilnius 04338, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė 1, Vilnius 01105, Lietuva
Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras A. Jakšto gatvė 12, Vilnius 01105, Lietuva
Nacionalinio Gėrimų pramonės klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas Baltijos gėrimų pramonės aljansas A. Jakšto gatvė 12, Vilnius 01105, Lietuva
Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika A. Jakšto gatvė 4, Panevėžys 35138, Lietuva
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS)  įdiegimas Aplinkos ministerijoje (toliau – EMAS ir ISVS diegimas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
„Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas” Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Pasirengimas EB  svarbos natūralių buveinių  inventorizavimui: metodinės bazės sukūrimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijosbendros elektroninių dokumentų valdymo sistemossukūrimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas” Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
E- paslaugos “Aplinkosaugos leidimų išdavimas” sukūrimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos administracinis  stiprinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos aplinkosaugai viešinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. finansavimo prioritetų nustatymas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Aplinkos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas-AMKT Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir internetiniame portale. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija A. Jakšto gatvė 4, Vilnius 01105, Lietuva
Vėjo jėgainių menčių techninė galimybių studija UAB "Amberplastic" A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva
UAB “Amberplastic” efektyvumo ir produktyvumo didinimas, diegiant integruotas kokybės (ISO9001), aplinkos (ISO14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (LTS1977) vadybos sistemas, specializuotą matavimų ir monitoringo sistemą UAB "Amberplastic" A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomų biudžeto planavimo, finansų apskaitos, sutarčių valdymo, turto įsigijimo, turto apskaitos procesų automatizavimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva Vilniaus m.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva Vilniaus m.
Šiuolaikiško vadybos metodo – Goldratt”o apribojimų teorijos – įdiegimas įmonėje Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA" A. Jakšto gatvė 9, Vilnius 01105, Lietuva
„Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas”(NOVIBEST) Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" A. Jakšto gatvė 9, Vilnius 01105, Lietuva
Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant “vieno langelio” principą elektroninė paslauga Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė, Vilnius, Lietuva
Lieuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto gatvė, Vilnius, Lietuva
330/110/10 kV Panevėžio TP rekonstrukcija LITGRID AB A. Juozapavičiaus gatvė 13, Vilnius 09311, Lietuva
330/110/10 kV Šiaulių TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija LITGRID AB A. Juozapavičiaus gatvė 13, Vilnius 09311, Lietuva
„330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstrukcija” LITGRID AB A. Juozapavičiaus gatvė 13, Vilnius 09311, Lietuva
330 kV įtampos elektros perdavimo linijos Klaipėda–Telšiai statyba LITGRID AB A. Juozapavičiaus gatvė 13, Vilnius 09311, Lietuva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10