Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas ▲ Rajonas
Integruotos kokybės vadybos, IT paslaugų valdymo, saugumo sistemų bei Agile judriosios vadybos metodo (KISVSA) diegimas UAB "ART21" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Aukštos kvalifikacijos darbuotojo įdarbinimas UAB “LIX Solutions” UAB "LIX Solutions" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Kompleksinės augalininkystės ūkio valdymo informacinės sistemos, skirtos ūkių derlingumui ir ekonominiam efektyvumui didinti, sukūrimas UAB "ART21" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas (toliau – ITpraktika) Asociacija "INFOBALT" Akademijos gatvė 2, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Aukštomis technologijomis grįstų UAB „Baltic Amadeus” IT programavimo paslaugų eksporto plėtra, stiprinant įmonės eksporto gebėjimus Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
UAB “Baltic Amadeus” produktyvumo didinimo kompleksinė sistema Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
UAB „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” konkurencinio pranašumo didinimas, diegiant pažangų IT paslaugų valdymo standartą UAB "Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
Virtualaus filialo integracinės sistemos sukūrimas Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" Akademijos gatvė 4, Vilnius University, Vilnius 08412, Lietuva
GAMYBOS PROCESO EFEKTYVUMO DIDINIMAS DIEGIANT LEAN VALDYMO SISTEMOS METODIKAS UAB "Sėkmės baldai" Akmenų gatvė 12, Klaipėda 92347, Lietuva
Poilsio namų rekonstrukcija pritaikant turizmo poreikiams Palangos konferencijų centras, UAB Algirdo gatvė 14, Panevėžys, Lietuva
UAB “Gluk Media” eksporto rinkų plėtra UAB "Gluk Media" Algirdo gatvė 14, Vilnius 03220, Lietuva
UAB “Tvirta” informacinės valdymo sistemos ir reikalingos infrastruktūros diegimas UAB "TVIRTA" Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Darbo ginčų komisijų, pradedančių veikti prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių, pirmininkų ir sekretorių mokymai Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas bei piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje darbo inspekcijoje Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (toliau – EPDS) Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Elektroninio verslo valdymo sistemos diegimas, siekiant padidinti UAB „VIP viešosios informacijos partneriai” produktyvumą UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai" Algirdo gatvė 25, Vilnius 03219, Lietuva
Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo gatvė 27, Vilnius 03219, Lietuva
Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Vieningos informacinės sistemos sukūrimas visuomenės informavimui ir švietimui tausojančio vartojimo ir atliekų tvarkymo klausimais LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos įmonių verslumo ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose skatinimas naudojantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų paslaugomis. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas verslo, finansų, marketingo ir personalo valdymo srityse LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Integrali administracinių paslaugų sistema Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant Europinį verslumo ugdymo modelį EUROPRISE Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Septynių jūrų kapitonai LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Šiuolaikinių personalo valdymo sistemų diegimas ir personalo valdymo įgūdžių tobulinimas Lietuvos įmonėse – Darbuotojų adaptavimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas Viešųjų pirkimų tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos vienijamų smulkių ir vidutinių įmonių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir  kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Valstybinės archyvų sistemos darbuotojų mokymai Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija Algirdo gatvė 8, Vilnius 03220, Lietuva
Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūriniių gebėjimų plėtra Tolerantiško Jaunimo Asociacija Algirdo gatvė 9A, Vilnius 03224, Lietuva
UAB “Liūtukas” ir Ko eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose UAB "Liūtukas" ir Ko Alovės gatvė 15, Kaunas 46344, Lietuva
UAB “BDO auditas ir apskaita” darbo našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant pažangią verslo valdymo sistemą BDO auditas ir apskaita, UAB Aludarių gatvė 2, Vilnius 01113, Lietuva
UAB „Travelonline Baltics” verslo valdymo sistemos kūrimas ir diegimas TRAVELONLINE BALTICS, UAB Aludarių gatvė 2, Vilnius 01113, Lietuva
Savarankiško gyvenimo namų steigimas Dovainonių darbo terapijos centre Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas Alytaus 3 56333 Dovainonių k., Kaišiadorių raj.
Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas Alytaus kolegija Alytus 62256, Lietuva
B.Paškevičienės privačios šeimos ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų optimizavimas. (Ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų optimizavimas) B. Paškevičienės privati šeimos ambulatorija Alyvų gatvė 1, Panevėžys 37466, Lietuva
Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras Alyvų gatvė 10, Klaipėda 91208, Lietuva
Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras Alyvų gatvė 10, Klaipėda 91208, Lietuva
Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras Alyvų gatvė 10, Klaipėda 91208, Lietuva
Asmenų su negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Vakarų Lietuvos regione Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras Alyvų gatvė 10, Klaipėda 91208, Lietuva
Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas Kauno miesto savivaldybės administracija Amerikos Lietuvių g. 9 LT-46254 Kaunas Lietuva Kauno m.
Kalėdinis žaisliukas Viešoji įstaiga "Drąsinkime ateitį" Ankštoji gatvė 3, Vilnius 01109, Lietuva
Neformalaus ugdymo iniciatyvų sistemos “Drąsinkime ateitį”, skirtos asmenybės bendrųjų gebėjimų ugdymui diegimas bendrojo lavinimo mokyklose Viešoji įstaiga "Drąsinkime ateitį" Ankštoji gatvė 8, Vilnius 01109, Lietuva