Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Telšių rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Žarėnų miestelio dalies kultūros centro ir viešosios aplinkos pritaikymas bendruomenės poreikiams Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87113, Lietuva Telšių r.
Luokės miestelio viešosios aplinkos gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Degaičių kaimo viešosios aplinkos gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6, modernizavimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Buožėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Rietavo ir Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų savivaldybių turizmo produktų rinkodaros priemonių įgyvendinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo II etapas” 14 Žemaitės g., Telšiai, Lietuvos Respublika Telšių r.
Telšių rajono vystymuisi svarbių strateginių dokumentų parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros galimybių studijos parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014-2020 m. galimybių studija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Aikštelės prie Telšių miesto bokšto laikrodžio ir fontano aplinkos sutvarkymo projektavimo paslaugos ir darbai Žemaitės 14 87133 Telšių miestas
Akmeninės atraminės sienos Respublikos g. Telšiuose tvarkybos darbai Žemaitės 14 87133 Telšių miestas
Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo atlikimo darbų III etapas (I eilė) Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo atlikimo darbų I etapas (I eilė) Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, I etapas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste (I etapas) Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Katedros aikštės tęsinio ir laiptų iki Birutės g. Telšiuose tvarkybos darbai Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Žemaitės dramos teatro, kultūros centro ir K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas, II etapas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apšvietimo tinklų, gatvių aptvėrimų, vaizdo kamerų įrengimas Telšių mieste, II etapas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo I etapas (II eilė) Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai
Telšių mokyklos – darželio “Žemaitukas” rekonstravimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Birutės g. ir Žalgirio g. tvarkybos darbai Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas” rekonstravimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viekšnaliuose Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbų atlikimo III etapas (II eilė) Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Kompleksinis kvalifikacijos tobulinimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Biržuvėnų dvaro sodybos oficino bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Kompleksinis kvalifikacijos tobulinimas Telšių rajono savivaldybėje, II etapas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Rambyno gatvės rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Palangos g. rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Kepyklos g. rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Palangos g. rekonstrukcijos II dalis Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Žemaitės g. rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Baltijos g. rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto Butkų Juzės g. rekonstrukcija Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Masčio ežero praeities taršos padarinių pašalinimas: nuo bevardžio upelio iki Žemaitijos kaimo muziejaus Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Virvytės upės ir tvenkinio, esančio Biržuvėnų dvaro teritorijoje, krantų sutvarkymas ir būklės pagerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių miesto vakarinės intensyvaus eismo gatvės 0,0-7,1 km specialiojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Buvusio vaikų darželio pastato Gedrimų k. pritaikymas nestacionarioms socialinėms paslaugoms vykdyti Locating...Žemaitės g. 14 Telšiai LT-87133 Telšių r.
Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos, esančios vakarinėje Masčio pakrantėje, Telšių mieste, detalusis planas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos ties pietvakarine miesto riba, Telšių mieste, detalusis planas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Pėsčiųjų–dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialiojo plano  parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Vietinės reikšmės vandens turizmo trasos Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Lietaus tinklų išvystymo Varnių ir Telšių miestuose su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialiojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Telšių aerodromo teritorijos detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
„Telšių darželio „Berželis” modernizavimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialiojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
„Telšių lopšelio-darželio „Mastis” modernizavimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Rekreacinės teritorijos, esančios Parko gatvėje, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
„Telšių lopšelio-darželio „Saulutė” modernizavimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos tarp Respublikos g., Respublikos g. 49A, Ežero g. 5, Ežero g. 21C, Naujoji g. 11, Naujosios g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Tryškių pesticidų sandėlio užterštos teritorijos išvalymas Žemaitės 14 87133 Telšių miestas
Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos tarp geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Sedos gatvės, AB “Žemaitijos pienas” pietinės ribos, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos tarp Gedimino, Respublikos, Žemaitės ir Kalno gatvių, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
„Teritorijos tarp Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g. 21A, Ežero g. 21C, Ežero g.5, Respublikos g. 49A, Telšių mieste, detaliojo plano parengimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
„Teritorijos tarp Sodo g., Saulės g., S.Nėries g., Šviesos g., Šviesos g. 4 sklypo vakarinės ribos, Luokės g. 1 sklypo vakarinės ribos, Luokės g., ir Šviesos g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas” Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, K.Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano parengimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Rainių kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva
Luokės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant ir išplečiant buvusį vaikų darželį-lopšelį ir ūkinį pastatą, pritaikant juos bendruomenės poreikiams Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva Telšių r.
Varnių miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant Varnių kultūros centro pastatą Žemaitės gatvė 14, Telšiai 87131, Lietuva Telšių r.