Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimas (modernizavimas) Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono plėtros tobulinimas atnaujinant strateginį plėtros planą 2007–2013 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono plėtros tobulinimas parengiant strateginį plėtros planą 2012–2020 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono Vaižganto gimnazijos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 29, rekonstravimas Pievų gatvė 4, Radviliškis 82128, Lietuvos Respublika Radviliškio r.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė” ir lopšelyje-darželyje „Eglutė” bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Palonų ir Kutiškių universalių daugiafunkcių centrų steigimas ir plėtra modernizuojant įstaigų infrastruktūrą Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūrinio pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio miesto Eglių ir Ąžuolų gatvių, Daukanto gatvės ir Marcinkevičiaus gatvės rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono Pakalniškių kaimo kelio į Kleboniškių muziejų, Baisogalos miestelio Biliūno gatvės ir Šiaulėnų miestelio Tytuvėnų, Sodų, Tymonių ir Malūno gatvių rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio miesto Eibariškių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių Obelėlės gatvės rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio miesto Žaliosios, Kovo 11-osios ir dalies Alytaus gatvių rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano parengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės specialiojo vandentvarkos plano parengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės atskirų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano parengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
„Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas” Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliųjų planų rengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio ir Šeduvos miestų atskirų teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams” Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto kultūros namų rekonstrukcija Aušros a. 10 LT-82196 Radviliškis Radviliškio r.
Radviliškio rajono Arimaičių ežero viešųjų erdvių plėtra, sukuriant naują viešąją poilsio infrastruktūrą Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje Aušros aikštė 10, Radviliškis 82123, Lietuva Radviliškio r.