Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Prisijungimo deklaracijos klausimai

 1. Ar šis projektas finansavimą gavo kaip valstybinis / regioninis ar konkurso būdo?
 2. Prašome pateikti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir jos priedą nr. 1 arba nuorodą į ją.
 3. Ar projektą įgyvendinanti organizacija/įmonė yra perkančioji organizacija?
 4. Kokia yra projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma?
 5. Kokia yra suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų?
 6. Koks buvo projekto tikslas (vienu-dviem sakiniais)?

Klausimai, už kuriuos skiriamas 1 jonvabalis

 1. Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos, kaip toks prisidėjimas matuojamas? (dviem-trim sakiniais)
 2. Ar įmonės / organizacijos struktūros schemą, kurioje nurodomas įmonės / organizacijos vadovas bei struktūriniai padaliniai galima rasti įmonės/organizacijos tinklapyje (jei taip, pateikti nuorodą)?
 3. Ar įmonė / organizacija viešai įsipareigoja nepažeisti su jos veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas (jei taip, pateikti nuorodą)?
 4. Kiek pirkimų vykdyta įgyvendinant šį projektą?
 5. Kiek pirkimų vykdyta skelbiamu ir neskelbiamu būdu?
 6. Ar projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų?
 7. Koks yra projekto rezultatas (pateikti kokybinius ir kiekybinius rezultatų matavimo rodiklius. Kur įmanoma, pateikti nuorodas į rezultatus, nuotraukas ir t. t.)?

Klausimai, už kuriuos skiriami 2 jonvabaliai

 1. Ar Jūsų organizacijoje yra patvirtintos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (jei taip, prašome pateikti nuorodą)?
 2. Ar prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis (jei taip, prašome nurodyti su kuo ir kada konsultuotasi)?
 3. Ar projektui buvo taikyta finansinių korekcijų (jei taip, kokių ir kokiai sumai)?

Klausimai, už kuriuos skiriami 3 jonvabaliai

 1. Ar dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai (jei taip, ar įmonė buvo ieškovė / atsakovė)?
 2. Ar projektą įgyvendinančios institucijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie jo įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje (jei taip, kuris dalis)?
 3. Ar projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais (jei taip, su kokiais)?
 4. Ar įmonės / organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai (jei taip, pateikti nuorodą)?
 5. Ar įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai (jei įmonė turi tokių bendrovių ar filialų)?
 6. Ar įmonė / organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai norint saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) (jei taip, pateikti nuorodą)?
 7. Ar įmonė/ organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą (jei taip, pateikti nuorodą; jeigu atsakėte neigiamai, pereikite prie 10 klausimo)?
 8. Ar įmonės/ organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra nuostatų, reguliuojančių dovanų politiką?
 9. Ar įmonės/ organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra nuostatų, reguliuojančių interesų konfliktų sprendimo politiką?
 10. Ar prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė?
 11. Jei taip, ar kaštų ir naudos analizė prieinama viešai (jei taip, pateikti nuorodą?)
 12. Prašome pateikti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir jos priedą nr. 2 arba nuorodą į šiuos dokumentus.
 13. Detalios pirkimų vykdymo ataskaitos:
  PREKĖ/PASLAUGA/DARBAI KIEKIS VNT. KAINA SUMA TIEKĖJAS PIRKIMO BŪDAS
             

  * Jeigu pirkimai dar neįvykę, reikia pateikti nuorodą į įmonės/organizacijos tinklapyje prieinamą pirkimų planą. Jeigu informacija apie pirkimo kainos sudedamąsias dalis yra konfidenciali, šios ataskaitos projekto dalyvis pateikti negali.