Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Atviriausios savivaldybės konkursas

SKAIDRUMO INICIATYVOS „JONVABALIAI“ IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS KONKURSAS

ATVIRIAUSIAI UŽ ES INVESTICIJAS ATSISKAIČIUSI SAVIVALDYBĖ

I. Bendrosios nuostatos

 1. Lietuvoje įsteigta savanoriška iniciatyva „Jonvabaliai“, kurios tikslas yra skatinti įmones, įstaigas ar organizacijas pademonstruoti geruosius atsakingo ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo pavyzdžius, siekti didesnio skaidrumo, atsiskaitant už ES lėšomis finansuotus projektus.
 2. Šio konkurso (toliau – Konkursas) tikslas – apdovanoti geriausiai už ES investicijų panaudojimą atsiskaičiusias savivaldybes.
 3. Savivaldybės Konkurso nuostatose apibrėžiamos kaip geografinis, o ne institucinis vienetas, todėl konkurse dalyvauti kviečiami visi iš ES struktūrinių fondų finansuotų projektų vykdytojai.
 4. Šie nuostatai nustato konkurso ATVIRIAUSIAI UŽ ES INVESTICIJAS ATSISKAIČIUSI SAVIVALDYBĖ, organizavimo tvarką, rezultatų vertinimą ir nugalėtojų skelbimą.
 5. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija).

 II. Konkurso organizavimas

 1. Konkursą organizuoja skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“ ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
 2. Konkurso Komisija sudaroma iš skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ (deleguoja 5 atstovus) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų (deleguoja 1 atstovą).
 3. Prie savo savivaldybės laimėjimo norintys prisidėti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų vykdytojai turi registruoti savo įgyvendintus projektus skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ tinklalapyje www.jonvabaliai.lt ir užpildyti skaidrumo deklaracijas apie juos.
 4. Skaičiuojant konkurso rezultatus, bus vertinama, kiek iš kokių savivaldybių yra prisijungusių projektų 2015 m. gegužės 8 dienai, taip pat, kiek informacijos jie yra minėtai dienai pateikę.
 5. Konkurso nugalėtojo atstovui bus įteikiama diplomas. Diplomas bus įteikiamas TV3 transliuojamos laidos „Kaip ant delno“ metu, taip pat bus platinamas informacinis pranešimas apie konkurso rezultatus.

 III. Rezultatų vertinimas

 1. Rezultatai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • Aktyviausias projektų registravimas. Tai yra, kokia procentinė dalis visų savivaldybės teritorijoje įgyvendintų projektų, finansuotų ES lėšomis, užregistruota iniciatyvoje (50 proc. svorio vertinime).
  • Išsamiausias atsiskaitymas už ES lėšas. Tai yra, vidutinis savivaldybės teritorijoje surinktų jonvabalių skaičius vienam jos projektui (50 proc. svorio vertinime).

IV. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai patvirtinami skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų raštišku pritarimu. Šalių susitarimu nuostatai gali būti keičiami ir įforminami raštu atskiru dokumentu.
 2. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Konkurso nuostatus galite atsisiųsti čia.

Daugiau informacijos: skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“, www.jonvabaliai.lt, tel. (8 5) 2788491, e. paštas skaidrumas@jonvabaliai.lt.