Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

D.U.K.

 • Ar galime tapti iniciatyvos nariu, jei projektas dar nėra iki galo įgyvendintas? Jeigu jūsų įgyvendinamas projektas finansuojamas ES fondų lėšomis, galite tapti iniciatyvos nariu net ir tuo atveju, jei projektas dar nėra iki galo baigtas. Šiuo atveju narystė gali būti tik dalinė, jūs negalėsite dalyvauti reitingavimo sistemoje (negausite jonvabalių). Iniciatyvos nare organizacija tampa tuomet, kai tinklalapyje www.jonvabaliai.lt pateikia deklaraciją. Jos užpildymas automatiškai laikomas organizacijos noru prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos.
 • Kodėl mūsų projektui buvo suteiktas tik vienas jonvabalis? Ar galime gauti daugiau jonvabalių?Džiaugiamės, kad prisijungėte prie iniciatyvos. Norėtume pabrėžti, kad ir vienas projektui skirtas jonvabalis yra didelis žingsnis, kuriant naujus skaidrumo standartus.
  Deklaracijų formos (vieno jonvabalio, dviejų jonvabalių, trijų jonvabalių) skiriasi pagal prašomos pateikti informacijos apimtį ir atskaitingumo laipsnį. Iniciatyvos narys pats sprendžia, kiek informacijos apie projektui skirtų ES lėšų naudojimą jis nori pateikti, pasirenka ir užpildo vieną iš keturių deklaracijų formų. Jeigu norėtumėte, kad projektui būtų skirta daugiau jonvabalių, kviečiame užpildyti papildomas deklaracijas.
 • Ar tapus iniciatyvos nariu nuolat reikės pildyti deklaracijas? Norint tapti iniciatyvos nariu, tereikia užpildyti vieną deklaraciją, paviešinti projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos 1 priedą „Projekto aprašymas“ ir įsipareigoti paskirti asmenį, kuris bus atsakingas už atsakymus į gyventojų klausimus, susijusius su ES investicijų naudojimu.
  Vėliau iniciatyvos nariai deklaracijas pildo pasirinktinai – jų reikia užpildyti tiek, kiek jonvabalių siekiama gauti. Susipažinkite, už ką skiriami jonvabaliai.
 • Ar jonvabaliai suteikiami projekto vykdytojui (įmonei) ar projektui?

  Jonvabaliai yra suteikiami projektui, o ne organizacijai. Todėl gali būti taip, kad vienam organizacijos projektui bus suteikti trys, kitam – vienas jonvabalis. Skaidrumo iniciatyvos tikslas yra reitinguoti įgyvendintus projektus, o ne įmones ar įstaigas.
 • Kaip prisijungti prie iniciatyvos, jei projektas buvo įgyvendintas su partneriais? Prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos gali kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija (toliau – organizacija), kuri per pastaruosius penkerius metus vienasmeniškai ar su partneriais įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą ar projektus. Tuo atveju jei projektą įgyvendino daugiau nei viena organizacija, registruoti projektą gali tik vadovaujantis to projekto partneris.
 • Ar iniciatyvos „Jonvabaliai“ narys gali būti iš jos pašalintas? Iniciatyvos administratorius pasilieka teisę pašalinti narį:
  • jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl iniciatyvos nario projektui gautų ES lėšų naudojimo skaidrumo;
  • paaiškėjus, kad iniciatyvos nario pateikta informacija yra klaidinanti, melaginga arba neatitinkanti tikrovės;
  • jeigu su iniciatyvos nario reputacija susiję klausimai gali pakenkti iniciatyvos veiklai, iniciatyvos nario veikla gali diskredituoti iniciatyvos veiklą arba kitaip pakenkti iniciatyvos reputacijai.

  Dėl nario šalinimo iš iniciatyvos balsuoja iniciatyvos steigėjų taryba. Tarybai priėmus teigiamą sprendimą, narį pašalina iniciatyvos administratorius.

 • Kiek kainuoja narystė skaidrumo iniciatyvoje „Jonvabaliai“?

  Prisijungimas prie iniciatyvos yra savanoriškas ir nemokamas.
 • Kam pranešti, jeigu pastebiu, kad  informacija apie projektą yra neteisinga? Jeigu turite informacijos apie pateiktus neteisingus duomenis ar žinias, jos lauktume e. paštu skaidrumas@jonvabaliai.lt, taip pat galite skambinti mums telefonais (8 5) 278 84 91, mob. +370 682 93777.
  Šiais kontaktais taip pat galite kreiptis, jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymų dėl deklaracijų kriterijų.