Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis ▲ Projektas Organizacija Adresas Rajonas
Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų atnaujinimas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse Vilniaus universitetas Universiteto gatvė 3, Vilnius University, Vilnius 01131, Lietuva
Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais (santrumpa – SPRA VDU) Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo (EDUKOM) Šiaulių valstybinė kolegija Aušros alėja 40, Šiauliai 76236, Lietuva
Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: “Termoinžinerija”, “Mechaninių technologijų inžinerija” ir “Riedmenų eksploatavimas” Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse NACIONALINĖ ELEKTROS TECHNIKOS VERSLO ASOCIACIJA Jeruzalės gatvė 21, Vilnius 08420, Lietuva
Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmosios studijų pakopos programų atnaujinimas (LŽŪU-PA) Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija Algirdo gatvė 8, Vilnius 03220, Lietuva
Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, naudojant verslo praktinio mokymo modelį Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas Lietuvos spaustuvininkų asociacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva
Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID) Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą (PROMOK) Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Sveikatinimo srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas Nacionalinė SPA asociacija Pušų gatvė 2, Vilnius 08120, Lietuva
Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJA Vytenio gatvė 9, Vilnius 03113, Lietuva
Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas Kauno technikos kolegija Tvirtovės alėja 35, Kaunas 50155, Lietuva
VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus dailės akademija Maironio gatvė 6, Vilnius Art Academy, Vilnius 01124, Lietuva
Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus dailės akademija Maironio gatvė 6, Vilnius Art Academy, Vilnius 01124, Lietuva
Dizaino ir naujųjų medijų studijų kokybės tobulinimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
Dėstytoju bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant skatinti inovatyvių mokymo/si metodų naudojimą mokymo procese. Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Raguvos gatvė 7, Kaunas 44275, Lietuva
Partnerystės su Nordjylland aukštojo mokslo institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Galimybių studijos parengimas skirtas galimai Socialinių mokslų srities II pakopos jungtinės studijų programos kūrimui ir įgyvendinimui bendradarbiaujant su Ukrainos universitetu (GASPA) Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Jungtinio laipsnio studijų programos galimybių studijos parengimas Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Šilutės plentas 2, Klaipėda 91110, Lietuva
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo skatinimas Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Tarptautiškumas matematikos studijose Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
„Ekonometrijos bei Finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams” (EFDRA) Vilniaus universitetas Vilnius University Library, Vilnius University, Universiteto gatvė 3, Vilnius 01513, Lietuva
„Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupėje II pakopos studijų tarptautiškumo didinimas parengiant jungtinės studijų programos galimybių studiją su Vroclavo ir Pardubicos universitetais” Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui Vilniaus kolegija J. Jasinskio gatvė 15, Vilniaus kolegija, Vilnius 01111, Lietuva
Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupėje studijų tarptautiškumo didinimas parengiant I pakopos jungtinės studijų programos galimybių studiją su Latvijos universitetu ir Vroclavo universitetu Šiaulių universitetas Vilniaus gatvė 88, Šiauliai University, Šiauliai 76285, Lietuva
Galimybių studija dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Teksas Tech universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Aukštojo mokslo Jungtinių studijų programų poreikis ir perspektyvos Alytaus, Gniezno ir Porto partnerių institucijose. Alytaus kolegija Merkinės gatvė 2, Alytus 62252, Lietuva
Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos “Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos “Tarptautinė ekonomika” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos “Tarptautiniai finansai” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Galimybių studija dėl jungtinės studijų programos “Tarptautinio verslo vadyba darnai” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Utenos kolegijos galimybių studija dėl Reabilitacijos ir Slaugos studijų krypčių tarptautinių jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo Utenos kolegija Maironio gatvė 7, Utenos kolegija, Utena 28194, Lietuva
Utenos kolegijos galimybių studija dėl Verslo ir vadybos bei Turizmo ir poilsio studijų krypčių tarptautinių jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo Utenos kolegija Maironio gatvė 7, Utenos kolegija, Utena 28194, Lietuva
Galimybių studija Azijos studijų tarptautiškumo plėtrai Vytauto Didžiojo Universitete (Azijos studijos VDU) Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Informatikos studijų krypties tarptautiškumo galimybių plėtra Mykolo Romerio universitete Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Galimybių studijos dėl tarpdisciplininės Lyginamosios teisės jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Jungtinės studijų programos galimybių studijos parengimas Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos “Baltijos jūros regiono šalių kalbų studijos” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Edukologijos mokslo krypties studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio gatvė 58, Vytauto Didžiojo University - Faculty of Arts, Kaunas 44248, Lietuva
Tarptautiškumas viešojo administravimo studijose Mykolo Romerio universitetas Ateities gatvė 20, Mykolas Romeris University, Vilnius 08303, Lietuva
Utenos kolegijos studijų programų „Dantų technologija” ir „Odontologinė priežiūra” atnaujinimas jas pritaikant dėstyti užsieniečiams Utenos kolegija Maironio gatvė 7, Utenos kolegija, Utena 28194, Lietuva
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos „Interjero dizaino”, „Statybos” ir „Vežimo kelių transportu vadybos” studijų programų tarptautiškumo skatinimas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Antakalnio gatvė 54, Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija, Vilnius 10303, Lietuva
Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto technologinių studijų programų atnaujinimas pritaikant jas dėstyti užsieniečiams Utenos kolegija Maironio gatvė 7, Utenos kolegija, Utena 28194, Lietuva
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO PIRMOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS DĖSTYTI ANGLŲ KALBA (LŽŪU-STAAK) Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų gatvė 11, Aleksandras Stulginskis University (former Lietuvan University of Agriculture), Ringaudai 53361, Lietuva
Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programas Alytaus kolegija Alytus 62256, Lietuva