Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
JŪROS UPĖS VANDENS TURISTINĖS TRASOS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva Tauragės r.
Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., rekonstravimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2014-2020 metams rengimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto Martyno Mažvydo alėjos rekonstrukcija Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Skvero prie Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios (Stoties g.) viešųjų erdvių sutvarkymas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Vieno langelio principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios pastato fasado atnaujinimas ir stogo remontas bei viešųjų erdvių sutvarkymas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto Vytauto stadiono rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Vytauto g. nuo J. Tumo- Vaižganto iki Aerodromo g. aplinkos, viešųjų pastatų fasadų ir erdvių sutvarkymas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės autobusų stoties rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Apleistos buvusios karinio miestelio  teritorijos  (Vytauto g.) sutvarkymas Respublikos 2 LT-72255 Tauragė
„Jūros upės pakrančių ir šlaitų kompleksinis sutvarkymas, I etapas” Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos Modulio” sporto salės pastato ir inžinerinės sistemos renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą”, santrumpa – (toliau – “Modulio” sporto salės renovacija) Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, II etapas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas pastato išorinių atitvarų rekonstrukcija, didinant energijos vartojimo efektyvumą (I etapas)”, santrumpa – (toliau – Lopšelio-darželio rekonstruckija) Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
„Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo įstaigose” Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė” pastato, esančio Tauragėje, Moksleivių al. 7, energetinių charakteristikų gerinimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Žygaičių miestelyje Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajone – dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas neįgaliesiems Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Kompleksinis pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva Tauragės r.
Tauragės miesto M. Mažvydo gatvės atkarpos nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki galo rekonstrukcija Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcija Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių rekonstrukcija Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto gatvių rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Draudenių ežero ekologinės būklės gerinimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės rajono teritorijų planavimo dokumentų parengimas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” ir Tauragės lopšelio – darželio “Kodėlčius” pastato vidaus patalpų einamasis remontas ir įrangos atnaujinimas. Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Tauragės seniūnijos Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva
Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas Respublikos gatvė 2, Tauragė 72255, Lietuva