Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Naujamiesčio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva Panevėžio r.
VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATO ENERGIJOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Darni ir kryptinga Panevėžio rajono plėtra Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva Panevėžio r.
Panevėžio rajono 2016-2022 m. plėtros strateginis planas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva Panevėžio r.
ENERGIJOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS DEMBAVOS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Universalių daugiafunkcių centrų Panevėžio rajone steigimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
VIDINIŲ SISTEMŲ PRITAIKYMAS „VIENO LANGELIO” PRINCIPO ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMUI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo I etapas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DABUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo II etapas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų, ribų ir pavadinimų patikslinimo specialusis planas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALUSIS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  PLANAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija III etapas (1 dalis) Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (Via Baltica) A9/272 specialusis planas (santrumpa – Aplinkkelio intensyvios plėtros specialusis planas) Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
BENDRŲJŲ PLANŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
PANEVĖŽIO RAJONO MIESTELIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialusis planas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Velžio vidurinėje mokykloje Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Paįstrio vidurinėje mokykloje Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Energijos efektyvumo didinimas Panevėžio rajono Ėriškių pagrindinėje mokykloje Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Lėvens upės baseino vandens telkinių sutvarkymas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
BENDROS FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS, DOKUMENTŲ VALDYMO IR JŲ APSKAITOS SISTEMOS TOBULINIMAS Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Nevėžio upės baseino vandens telkinių sutvarkymas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Savarankiško gyvenimo namų Panevėžio rajone įkūrimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
E-demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Naujamiestyje, Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Vadoklių miestelyje, Panevėžio rajone Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
NENAUDOJAMŲ VANDENS GRĘŽINIŲ SUTVARKYMAS PANEVĖŽIO RAJONE Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
„Nevėžio upės pažintinių – poilsinių dviračių ir autoturizmo trasų pritaikymas viešajam turizmui” Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Upytės žemės paveldo ir kultūrinio turizmo objektų pritaikymas viešajam turizmui Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono plėtros strateginio plano parengimas Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva
Panevėžio rajono viešojo turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros studija Vasario 16-osios gatvė 27, Panevėžys 35185, Lietuva