Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Jurbarko krašto muziejaus ekspozicijų įrengimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva Jurbarko r.
Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas turizmo infrastruktūrai (II etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko dvaro parko pietinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai (II etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Seredžiaus pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
„Vieno langelio” principo įgyvendinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Ilgalaikio Jurbarko rajono strateginio plėtros plano koregavimas ir trumpalaikio veiklos plano parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Ilgalaikio Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2016-2026 metams parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Sektorinių galimybių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016 – 2026 metų strateginį plėtros planą parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Energetinio efektyvumo didinimas rekonstruojant Klausučių Stasio Santvaro ir Viešvilės pagrindines mokyklas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas turizmo infrastruktūrai Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Energetinio efektyvumo didinimas rekonstruojant Jurbarko kultūros centro pastatą Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
„Jurbarkų vaikų darželio energijos efektyvumo didinimas” Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste (II etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste (III etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
„Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose Jurbarko mieste” Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Skirsnemunės mokyklos pastato energijos efektyvumo gerinimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Jurbarko rajone Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Finansų valdymo sistemos (FVS) įdiegimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, II etapas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto Kęstučio, Mokyklos gatvių rekonstravimas ir dalies Žemaitės gatvės įrengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto gyvenamųjų  namų kvartalo gatvių, tarp  Lauko, S.Daukanto ir Dariaus ir Girėno gatvių  bei Gedimino gatvės, techninių projektų  parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko rajono Dainių k. dalies Užtvankos gatvės, Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V. Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo įrengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (I etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (II etapas) Dariaus ir Girėno 96 74187 Jurbarkas
Imsrės upės ekologinės būklės gerinimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų erdvių detalaus plano parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto lietaus nuotekų specialiojo plano parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Detaliųjų planų parengimas Jurbarko mieste Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo teritorijos bendrojo plano parengimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarkų vaikų darželio rekonstravimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto vaikų darželio “Nykštukas” rekonstravimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Jurbarko miesto vaikų darželio “Ąžuoliukas” rekonstravimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Buvusios kuro bazės Jurbarko miesto pramonės teritorijojesutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Eržvilko miestelio kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
„Buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, esančių  Pamituvio I ir Kybartų kaimuose, sutvarkymas” Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Girdžių miestelio kompleksinis tvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Buvusio senų pesticidų sandėlio teritorijos, esančios Pikčiūnų kaime, sutvarkymas Dariaus ir Girėno 96 LT-74187 Jurbarkas
Skirsnemunės miestelio kompleksinis tvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Apleisto pastato, esančio Viešvilės miestelyje, likvidavimas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Šimkaičių miestelio kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Smalininkų miesto kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Raudonės miestelio kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus miestelių kompleksinis sutvarkymas Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva
Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste (II etapas) Dariaus ir Girėno gatvė 96, Jurbarkas 74187, Lietuva