Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Birštono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Gatvių rekonstravimo Birštono sav., Birštono Vienkiemio kaime, I-as ir II-as etapai Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialaus plano parengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialaus plano parengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Pušyno gatvės rekonstravimas Birštone Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui ir turizmui Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto vandens tvenkinių II ir III su pralaida (Druskupio upelis) būklės gerinimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis pritaikymas turizmo paslaugų plėtrai B. Sruogos gatvė 2, Birštonas 59209, Lietuvos Respublika Birštono s.
Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Birštono Vienkiemio kaime Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS MODERNIZUOJANT MATERIALINĘ BAZĘ Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis” modernizavimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis” rekonstrukcija – renovacija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Elektroninės demokratijos principų įdiegimas Birštono savivaldybėje Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Jaunimo g. 8, Birštone rekonstravimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono gimnazijos pastato energetikos sistemų rekonstravimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės strateginio 2011–2013 metų veiklos plano parengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Apleisto pastato-vandentiekio bokšto griovimas Birštono miesto centriniame parke Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Dviračių tako atkarpos Birštono savivaldybės Škėvonių kaime įrengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės plėtros iki 2020 m. plano parengimas Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva