Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija ▲ Adresas Rajonas
VTEX leidybos mokslinių duomenų parengimas ir intelektualiųjų technologijų taikymai (LEDITA) Bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VTEX" Nočios gatvė 10, Vilnius 03103, Lietuva
Technologinių sprendimų elektroniniams mokslo leidiniams prieinamesniais formatais techninė galimybių studija Bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VTEX" Nočios gatvė 10, Vilnius 03103, Lietuva
Apsimokančių programų (machine learning) pritaikymo įmonės veikloje techninė galimybių studija Bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VTEX" Nočios gatvė 10, Vilnius 03103, Lietuva
Heptagono foto sensorių sistemos prototipo sukūrimas Benjamin River Productions UAB Dariaus ir Girėno gatvė 13, Marijampolė 68259, Lietuva
Bigso LEAN sistemos diegimas Bigso UAB Sodo gatvė 30a, Šiauliai 76159, Lietuva
„UAB „Biovela” užsienio partnerių paieška ir eksporto plėtra” BIOVELA, UAB Kernavės 1 14222 Dūkštų k., Vilniaus r.
„UAB „Biovela” užsienio partnerių paieška ir eksporto plėtra užsienio rinkose” BIOVELA, UAB Kernavės g. 1 14222 Dūkštų k., Vilniaus r.
Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Birštono parapijos Caritas Birutės gatvė 10A, Birštonas 59217, Lietuva
Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Gatvių rekonstravimo Birštono sav., Birštono Vienkiemio kaime, I-as ir II-as etapai Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialaus plano parengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės gyvenviečių ir kurorto plėtros specialaus plano parengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Pušyno gatvės rekonstravimas Birštone Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui ir turizmui Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono miesto vandens tvenkinių II ir III su pralaida (Druskupio upelis) būklės gerinimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Birštono Vienkiemio kaime Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS MODERNIZUOJANT MATERIALINĘ BAZĘ Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis” modernizavimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis” rekonstrukcija – renovacija Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Elektroninės demokratijos principų įdiegimas Birštono savivaldybėje Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Jaunimo g. 8, Birštone rekonstravimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono gimnazijos pastato energetikos sistemų rekonstravimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės strateginio 2011–2013 metų veiklos plano parengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Apleisto pastato-vandentiekio bokšto griovimas Birštono miesto centriniame parke Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Dviračių tako atkarpos Birštono savivaldybės Škėvonių kaime įrengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Birštono savivaldybės plėtros iki 2020 m. plano parengimas Birštono savivaldybės administracija Jaunimo gatvė 2, Birštonas 59210, Lietuva
Dviračių trasų plėtra Birštono kurorte Birštono sporto centras Jaunimo gatvė 3, Birštonas 59210, Lietuva
Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras Vytauto gatvė 32, Biržai 41140, Lietuva
Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio plano parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas Biržų rajono Legailių globos namuose Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų lopšelio–darželio „Genys” pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų ligoninės pastatų ir šildymo sistemos renovavimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Viešosios kempingo infrastruktūros statyba Biržų m. Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Biržų r., Kirdonių k. Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo rekonstravimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų miesto transporto infrastruktūros modernizavimas, rekonstruojant gatves Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų miesto ir Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Sklypo, reikalingo sporto ir sveikatingumo kompleksui statyti Biržuose, detaliojo plano parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Gyvenamųjų namų kvartalo Biržuose, kurį riboja Respublikos gatvė, Biržų misto aplinkkelis, sodininkų bedrijos teritorija, detaliojo plano parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Sklypų, reikalingų esamiems pastatams naudoti, detaliųjų planų parengimas Biržų rajono savivaldybės administracija Vytauto gatvė 28, Biržai 41146, Lietuva