Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas Rajonas ▲
eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse Švietimo mainų paramos fondas Rožių al. 2, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva Vilniaus m.
Virtuali istorinė Lietuva:LDK Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas Vilniaus universitetas 5 Saulėtekio al., Vilnius, Vilnius County, Lithuania Vilniaus m.
Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
„Elektroninių priemonių, skirtų gyventojams dalyvauti sprendimų priėmime, sukūrimas ir įdiegimas (E. demokratija)” Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Gedimino pr. 19, Vilnius 01103, Lietuva Vilniaus m.
2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva Vilniaus m.
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Komunalinių ir kitų mokesčių už centralizuotai teikiamas paslaugas palankesnio gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus padidinimo gyvenamuosiuose Vilniaus rajonuose galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektas. Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco gatvė, Vilnius 14188, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Mindaugo vidurinės mokyklos užterštos teritorijos sutvarkymas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Turizmo informacinės infastruktūros plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Naujų transporto rūšių Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOGEONAUDA-D) Gamtos tyrimų centras 2 Akademijos gatvė, Vilnius, Lithuania Vilniaus m.
Mindaugo vidurinės mokyklos užterštos teritorijos sutvarkymas II etapas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto tikslinių teritorijų integruotos plėtros galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB “Skaiteks” užterštos teritorijos sutvarkymas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aukštaičių 7, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Šiuolaikiškų vadybos metodų ir sertifikuotų valdymo sistemų diegimas, siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir eksporto apimtis Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuoL. Asanavičiūtės g. iki Ozo g. Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Naujų turizmo maršrutų sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse traukos vietovėse Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas Valstybės tarnybos departamentas Labdarių g. 8, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva Vilniaus m.
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Gedimino prospektas 19, Vilnius 01103, Lietuva Vilniaus m.
Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
VšĮ Šv. Roko ligoninės patalpų rekonstrukcija siekiant pagerinti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių gatvė 17, Vilnius 08111, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Nemenčinės plento detaliojo plano parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Statybos ir nekilnojamojo turto sričių I pakopos studijų programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus (SNIM) Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Socialinio dialogo vystymas socialinio draudimo sistemoje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalykines sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 Saulėtekio alėja, Vilnius 10223, Lietuva Vilniaus m.
Inovatyvus įmonės valdymas UAB “Miko ir Tado leidyklos” spaustuvėje įdiegus e-verslo sprendimus Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
Valstybinės archyvų sistemos darbuotojų mokymai Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g.detaliojo plano parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Geležinio Vilko g. nuo A. Goštauto iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos pastatų (likusių nuo II – os mokyklos) rekonstrukcija Vilniaus rajono savivaldybės administracija Rinktinės gatvė 50, Vilnius 09318, Lietuva Vilniaus r.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13