Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!
Jonvabalis Projektas Organizacija Adresas Rajonas ▼
„Pramonės įmonių lyderių aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų mokymai, siekiant padidinti didžiausią ekonominį potencialą turinčių įmonių bendradarbiavimą ir konkurencingumą tarptautiniame kontekste” Lietuvos pramonininkų konfederacija A. Vienuolio gatvė 8, Vilnius 01104, Lietuva Vilniaus m.
Urbanizuotose vietovėse esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 35 S. Konarskio gatvė, Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas) Lietuvos centrinis valstybės archyvas 21 O. Milašiaus g., Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas diegiant ir plėtojant informacinių technologijų panaudojimą viešajame sektoriuje Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje Lietuvos pramonininkų konfederacija 8 A. Vienuolio g., Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių gatvė 17, Vilnius 08111, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Kokybės vadybos modelio diegimas ir sertifikavimas Teisingumo ministerijoje (santrumpa – ISO 9001 standarto diegimas ir sertifikavimas ministerijoje) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Gediminas Avenue 30, Vilnius 01104, Lietuva Vilniaus m.
Integrali administracinių paslaugų sistema Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Algirdo gatvė 31, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Projekto visas pavadinimas – „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus, diegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose” (toliau – „KVS diegimas”). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
Kompleksinis paslaugų teikimo „vieno langelio” principu tobulinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
UAB ,,Miko ir Tado leidyklos” spaustuvės darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos ugdymas , siekiant padidinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių bei stiprinti įmonės konkurencingumą Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus gatvė 9, Vilnius 09311, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus administravimo proceso tobulinimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių gatvė 17, Vilnius 08111, Lietuva Vilniaus m.
Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus gatvė 9, Vilnius 09311, Lietuva Vilniaus m.
Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus gatvė 9, Vilnius 09311, Lietuva Vilniaus m.
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 “Kokybės vadybos sistemos” reikalavimus, diegimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Gedimino pr. 19, Vilnius 01103, Lietuva Vilniaus m.
UAB „Miko ir Tado leidyklos” spaustuvė eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2011-2013 metais Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
Įnovatyvių, įmonės produktyvumo ir konkurencingumo augimą užtikrinančių, technologijų diegimas “Miko ir Tado leidyklos” spaustuvėje Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ Dariaus ir Girėno gatvė 99, Vilnius 02189, Lietuva Vilniaus m.
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva Vilniaus m.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomų biudžeto planavimo, finansų apskaitos, sutarčių valdymo, turto įsigijimo, turto apskaitos procesų automatizavimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto gatvė 6, Vilnius 01105, Lietuva Vilniaus m.
Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) sukūrimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 15 Vasario 16-osios gatvė, Vilnius 01107, Lietuva Vilniaus m.
Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Geležinio Vilko 18A Verslo Centras, Geležinio Vilko gatvė, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra Švietimo mainų paramos fondas Rožių al. 2, Vilnius, Vilniaus apskritis 03106, Lietuva Vilniaus m.
Sapiegų rūmų Vilniuje rekonstravimas (restauravimas) ir pritaikymas turizmui: I etapas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių gatvė 3, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Vytauto Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą Vilniuje, Goštauto g. 1 (kultūros paveldo vertybė, kodas 34868) šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams Lietuvos dailės muziejus Bokšto gatvė 5, Vilnius 01126, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tipinių veiklos procesų ir procedūrų visapusiškas tyrimas ir optimizavimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12 Vilniaus universitetas Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuvos Respublika Vilniaus m.
Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas (toliau – Projektas) Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Geležinio Vilko 18A Verslo Centras, Geležinio Vilko gatvė, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva Vilniaus m.
eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse Švietimo mainų paramos fondas Rožių al. 2, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva Vilniaus m.
Virtuali istorinė Lietuva:LDK Vilniaus universitetas 3 Universiteto g., Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas Vilniaus universitetas 5 Saulėtekio al., Vilnius, Vilnius County, Lithuania Vilniaus m.
Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
„Elektroninių priemonių, skirtų gyventojams dalyvauti sprendimų priėmime, sukūrimas ir įdiegimas (E. demokratija)” Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Gedimino pr. 19, Vilnius 01103, Lietuva Vilniaus m.
2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva Vilniaus m.
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Algirdo gatvė 19, Vilnius 03219, Lietuva Vilniaus m.
Komunalinių ir kitų mokesčių už centralizuotai teikiamas paslaugas palankesnio gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus padidinimo gyvenamuosiuose Vilniaus rajonuose galimybių studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos prospektas 12, Vilnius 09309, Lietuva Vilniaus m.
Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos parengimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva Vilniaus m.
Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektas. Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis" 10 M. Šulco gatvė, Vilnius 14188, Lietuva Vilniaus m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10