Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Naujosios Akmenės miesto J. Dalinkevičiaus gatvės rekonstrukcija

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva
Rajonas Akmenės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Bus papildyta
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2009/09 – 2011/11
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP2 Ekonomikos augimo
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP2-4 Esminė ekonominė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – plėtoti reikiamo patikimumo ir pralaidumo Naujosios Akmenės miesto transporto ir susisiekimo infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti ketinama rekonstruoti vietinės reikšmės kelią – J. Dalinkevičiaus gatvę (1,736 km). Šiuo metu Akmenės rajone yra tik apie 34 proc. patobulintą dangą turinčių kelių, kurie neužtikrina patogaus, greito susisiekimo su atskirais rajono objektais. Naujosios Akmenės miesto J. Dalinkevičiaus gatvės būklė šiuo metu yra kritinė, neatitinkanti saugumo reikalavimų. Transporto priemonės priverstos judėti labai lėtai (apie 10-20km/h), greičiau amortizuojasi. Neapšviesta gatve einantys pėstieji ir važiuojantys dviratininkai rizikuoja savo sveikata ir gyvybe. Aplink įsikūrusiose įmonėse dirba apie 970 asmenų.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Bus papildyta
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://akmene.lt/Struktura642236
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Bus papildyta
Nuorodos į projekto rezultatus Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip