Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Naujosios Akmenės ligoninės pastato rekonstravimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva
Rajonas Akmenės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Bus papildyta
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2009/04 – 2011/10
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-3.4 Aplinka ir darnus vystymasis
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas rojekto tikslas – sumažinti Naujosios Akmenės ligoninės pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siekiant padidinti pastato energetinį efektyvumą ir sumažinti pastato apšiltinimo kaštus, planuojama įgyvendinti priemones, kurių įdiegimas sietinas su energijos taupymu, pastato energetinių charakteristikų gerinimu. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti pastato stogo rekonstrukciją, pakeisti pastato langus. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė - vienintelė Akmenės rajone veikianti stacionari gydymo įstaiga. Šios, kaip ir daugelio Lietuvos sveikatos įstaigų, pastato būklė neatitinka šiandienos keliamų reikalavimų, patalpose neužtikrinamos elementarios sanitarinės-higieninės sąlygos, nepakankama atitvarų šiluminė varža, dėl ko patiriami santykinai dideli šilumos nuostoliai. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatas pastatytas 1975, 1976 metais. Projektiniai ligoninės pastato išorinių atitvarų šiluminių charakteristikų sprendimai išspręsti pagal tuo metu galiojusias statybos normas, kurios turėjo žymiai prastesnius energetinius reikalavimus pastatams. Be to nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys efektyviam energijos vartojimui. Dėl to minėta įstaiga patiria nepagrįstai didelius šilumos energijos nuostolius, vidaus temperatūra šildymo sezono metu yra tik 15 °C. Siekiant sutaupyti šilumos energiją ir jos išlaidas, pailginti pastatytų konstrukcijų ilgaamžiškumą ir pagerinti ligonių gydymosi bei darbuotojų darbo sąlygas, tikslinga rekonstruoti minėtos ligoninės pastatą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Bus papildyta
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://akmene.lt/Struktura642236
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Bus papildyta
Nuorodos į projekto rezultatus Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip