Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Viešosios infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto pietiniame rajone Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto „Dainų” progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų patalpas. Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių oro uosto plėtros galimybių studijos parengimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymo kryptis. Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto Lieporių vidurinės mokyklos pastato renovacija Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto Gegužių vidurinės mokyklos pastato renovacija Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K.Korsako g.10, rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto sporto mokyklos “Dubysa” pastato (Gumbinės g. 18, Šiauliai) rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” pastato (J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai) rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto lopšelio-darželio “Žilvitis” pastato remontas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių plaukimo mokyklos “Delfinas” pastato (Ežero g. 11A, Šiauliai) remontas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto „Romuvos” gimnazijos pastato (Dainų g. 7, Šiauliai) rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Medelyno progimnazijos pastato remontas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių pramoninio parko plėtra Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas “Investuok Šiauliuose” Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto Didždvario gimnazijos pastato (Vilniaus g. 188, Šiauliai) rekonstravimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimo ir modernizavimo II etapas (objektas: pietinio aplinkkelio modernizavimas Sembos, Išradėjų, Pramonės, Statybininkų g. Šiauliuose) Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9 Vasario 16-osios 62 LT-76295 Šiauliai
Šiaulių miesto Liepų gatvės rekonstrukcija Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto  vandentvarkos specialiojo plano parengimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano parengimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento atnaujinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detaliojo plano parengimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (savarankiško gyvenimo namus asmenims turintiems proto ir psichinę negalią) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose. Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (Savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose, santrumpa – Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas. Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste (I etapas) Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas” Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Buvusio „Elnio” fabriko praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, modernizavimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos centrui steigti Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Šiaulių miesto ,,Romuvos” pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
VšĮ Šiaulių universteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra prie Šiaulių mieste esančių vandens telkinių, siekiant sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas ir tinkamai naudoti gamtos išteklius (toliau – Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra). Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savovaldybės sveikatos biurą Vasario 16-osios gatvė 62, Šiauliai 76295, Lietuva