Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Girkalnio miestelio ir Kalnujų kaimo teritorijų bendrųjų planų rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto Bagdoniškės, Mindaugo, Kalnujų ir Vilties gatvių rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtrai reikalingų specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto Stonų gatvės tęsinio rekonstrukcija V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Katauskių, Kaulakių k. teritorijų detaliųjų ir Lyduvėnų, Betygalos mstl. teritorijų bendrųjų planų rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto Dubysos gatvės rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto V. Grybo gatvės rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Viduklės ir Nemakščių miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje, Žaiginyje V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių „Kalno” vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo II etapas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Veiklos valdymo gerinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant kokybės vadybos sistemą V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva
Viduklės miestelio tvenkinių išvalymas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių miesto I ir II tvenkinių išvalymas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijos Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių lopšelio-darželio “Saulutė” modernizavimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė” pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono Viduklės darželio pastato Ataugos g. 7, Viduklės mstl., Raseinių r. sav. kapitalinis remontas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pastate, adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g.23, rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pastate adresu, Kalnų g. 3, Raseiniai V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybėje esančių pripažintų netinkamais naudoti pastatų nugriovimas ir aplinkos sutvarkymas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Buvusių Raseinių arešto namų komplekso teritorijos sutvarkymas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių rajono savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių ir jų apšvietimo tinklo inventorizacijos, modernizavimo ir plėtros plano – studijos rengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Su savivaldybės funkcijomis susijusių sektorių strateginių tikslų įgyvendinimo analizė V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Raseinių miesto urbanizuotų teritorijų atnaujinimo ir konversijos studija V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva Raseinių r.
Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas V. Kudirkos gatvė 5, Raseiniai 60150, Lietuva